על אודות בית החולים אמסטלאנד

ת החולים אמסטלאנד הוא בית חולים כללי ששעריו פתוחים בפני בני כל הדתות. מלבד זאת יש לו תפקיד מיוחד בקהילה היהודית בהולנד. מאז מיזוג בתי החולים
Nicolaas Tulp ו-Amsterdam Central Israeli Hospital Care ב-1978, יש לבית החולים אגף יהודי ייחודי מסוגו במערב אירופה.

האווירה בבית החולים אמסטלאנד היא פתוחה וחופשית. מטרתו של בית החולים היא להציע את הטיפול הרפואי הטוב ביותר יחד עם טיפול סיעודי נלווה.

בית החולים מעסיק רופאים מומחים וספקי שירותים אחרים ברמה גבוהה. בית החולים, המייחס חשיבות עליונה לטיפול הרפואי, מעסיק את טובי הרופאים ומספק את אפשרויות הטיפול הטובות ביותר. הדבר גם כולל שיתוף פעולה עם בתי חולים אוניברסיטאיים ומומחים בתחומים אחרים.

בית החולים אמסטלאנד השואף להבטיח ולשפר את הטיפול הרפואי המוצע לאוכלוסייה היהודית חבר במערכת הבריאות היהודית.