האגף היהודי

באגף היהודי נמצאות המחלקה הכירורגית והמחלקה הפנימית בקומה העליונה. למחלקה הפנימית מתקבלים חולים חילוניים מכל הדתות, יהודים המבססים את חייהם (לחלוטין) על החוקים והמנהגים של הדת היהודית וכן מאמינים בני דתות אחרות.

מנהגים
באגף היהודי שוררת אווירה מיוחדת ומקיימים בו את מנהגי היהדות. הדבר בא לידי ביטוי בציון חגי ישראל ובאספקת מזון כשר. נשים וגברים מטופלים במחלקות נפרדות. מטבע הדברים, עיקר תשומת הלב ניתן לטיפול הרפואי והסיעודי בחולים.

מרכז פעילות יומית
האגף היהודי כולל אזור לפעילות יומית. אזור זה משמש לקבלת חולים ולציון אירועים מיוחדים. אזור זה עומד לרשות כל החולים והמבקרים.

מזוזה
לכל משקופי הדלתות במחלקות היהודיות מוצמדות מזוזות, שהן סימן ההיכר של בית יהודי. בכל מזוזה נמצאת פיסת קלף ועליה פסוקים מהתורה. לפי האמונה, המזוזה מגינה על הנמצאים בחדר.

מוצרים מישראל
באגף היהודי ניצב ארון תצוגה ובו מגוון פריטים מישראל כגון תכשיטים, ספרים, פמוטות וכרטיסים. מוצרים אלה עומדים למכירה בחנויות היהודיות. ההכנסות מיועדות למטרות ראויות בישראל.   

קידוש
כשהחולה מעוניין בכך אפשר לערוך קידוש בחדרו כדי ליצור מעט נשמה יתרה.