מערכת הבריאות היהודית

המוסדות השותפים במערכת הבריאות היהודית מספקים טיפול איכותי כולל לצעירים ולקשישים. הטיפול המתמקד בצורכיהן של קבוצות המטרה ומביא בחשבון את הזהות היהודית!

כדי להבטיח ולשפר את הטיפול המוצע לאוכלוסייה היהודית, בית החולים אמסטלאנד מקיים שיתוף פעולה הדוק עם: