Bezoektijden

Informatieverstrekking aan bezoekers
In verband met de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy wordt door medewerkers van Ziekenhuis Amstelland niet zomaar informatie over de patiënt aan derden verstrekt. Als u niet weet waar de persoon die u wilt bezoeken ligt, vragen wij u bij de betreffende persoon zélf of diens contactpersoon te informeren. Ook de receptie mag u hierover geen informatie geven. 

Let op!
Kom niet naar het ziekenhuis als u koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Zo voorkomt u mogelijke besmetting van patiënten, bezoekers en medewerkers in ons ziekenhuis.

Bezoektijden
 
AOA
15.00  - 20.00 uur
Kliniek Beneden Oost     
15.00 - 20.00 uur | Partnerbezoek 11.30 - 12.00 uur
Kliniek Beneden West  
15.00 - 20.00 uur | Partnerbezoek 11.30 - 12.00 uur
Kliniek Boven
15.00 - 20.00 uur | Partnerbezoek 11.30 - 12.00 uur
IC/CCU
11.30 - 20.00 uur
Verloskunde
Doorlopend bezoek
Kinderafdeling
Doorlopend bezoek