Vragen over de factuur

Heeft u vragen over uw factuur? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen verder op deze pagina. Komt u er niet uit neemt u dan contact op met onze DOT-office. Dat kan op twee manieren:

  • Via e-mail: Naar [email protected]. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
  • Via telefonisch spreekuur: Op dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur is DOT-office telefonisch bereikbaar voor vragen over bovenstaande onderwerpen of het uitwerken van uitleg over uw factuur of prijsinformatie. Het telefoonnummer is (020) 755 7125.

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kunt u het best terecht bij uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering of op zorgwijzer.nl.

Als u verzekerd bent voor de behandeling die u heeft ondergaan, stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Als de kosten buiten uw verzekering vallen, of als u geen verwijsbrief heeft, dan stuurt de zorgverzekeraar de rekening door naar u. U betaalt dan zelf de rekening. Het kan zijn dat u van de zorgverzekeraar een rekening ontvangt, ondanks dat uw behandeling valt onder de basis- of aanvullende verzekering. Dit komt omdat u elk kalenderjaar een verplicht eigen risico heeft. Dit bedrag staat op de factuur van de zorgverzekeraar en u betaalt dit aan uw zorgverzekeraar.

Algemene betalingsvoorwaarden
Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur. Ook als de kosten wegens verzekering voor rekening zijn van uw zorgverzekeraar. Ziekenhuis Amstelland gaat de behandelingsovereenkomst aan met de patiënt en niet met de verzekeraar! De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Voor de betaling bent u gebonden aan de  algemene betalingsvoorwaarden van Ziekenhuis Amstelland.

Uw zorgnota
U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar bekijken via “mijn omgeving” van uw zorgverzekeraar. Daarin ziet u: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. Uw zorgverzeraar controleert de declaratie en wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw “mijn omgeving” staan. Heeft u nog geen online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u die aanvragen.

Het kan zijn dat u vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, er bezwaar tegen heeft dat zorgactiviteiten op de factuur worden vermeld. De NZa heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze verklaring ingevuld meenemen naar het ziekenhuis en afgeven bij de polikliniek-assistente.

De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen heeft een tweetal brochures gemaakt die u hier kunt downloaden:

Veelgestelde vragen:

1. Waarom krijg ik een rekening voor een telefonisch contact met mijn arts?
Een consult op afstand wordt in rekening gebracht. Voor een telefonisch medisch inhoudelijk contact met uw arts krijgt u een rekening. Voor een polikliniekbezoek of een consult op afstand geldt het zelfde tarief. Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening voor de kosten van het consult op afstand. U vindt deze kosten terug op de factuur onder: 'eerste polikliniekbezoek' of 'herhaal polikliniekbezoek'.

3. Ik ben maar heel kort bij een arts/verpleegkundige geweest en ontvang nu een (hele) hoge factuur.
Als u in Ziekenhuis Amstelland bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige, dan is het type consult bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bij de arts/verpleegkundige bent geweest en hiervoor een hoge factuur ontvangt. Met kleine of lichte aandoeningen of verwondingen kunt u het beste eerst langs een huisarts(enpost) gaan. Deze kosten zijn beduidend lager dan de kosten die het ziekenhuis u in rekening brengt.

4. Ik moet voor één behandeling zowel voor het vorige als dit kalenderjaar eigen risico betalen. Hoe kan dit?
Als u zorgkosten maakt, betaalt u het verplicht eigen risico elk kalenderjaar opnieuw, ongeacht de duur van het bezoek of het aantal behandelingen.

5. Een kennis heeft onlangs dezelfde behandeling ondergaan, maar voor een andere prijs. Hoe kan dat?
Het is waarschijnlijk dat uw kennis anders verzekerd is. Ziekenhuis Amstelland maakt met elke verzekeraar een andere prijsafspraak voor een deel van de ziekenhuiszorg. Voor verzekeraars die geen contract hebben met het ziekenhuis en patiënten die niet verzekerd zijn, geldt de standaardprijslijst van Ziekenhuis Amstelland.

6. Hoe kan het dat dezelfde behandeling op een eerder moment een lagere of hogere prijs heeft?
Voor een groot gedeelte van de behandelingen geldt een landelijk vastgestelde prijs. Per 1 januari van elk jaar worden de tarieven voor deze behandelingen echter aangepast, waarbij er grote verschillen op kunnen treden met voorgaande jaren. Ook voor de behandelingen waarvoor we met uw verzekeraar een contract hebben afgesloten, kunnen de tarieven wijzigen.

7. Hoe kom ik erachter wat mijn behandeling kost?
Bij tarieven vindt u de standaardprijslijst (passantenprijslijst) die Ziekenhuis Amstelland in rekening brengt voor medisch noodzakelijke behandelingen. Deze prijzen gelden alleen als u niet verzekerd bent, of wanneer uw verzekeraar (voor uw behandeling) geen contract heeft met Ziekenhuis Amstelland. Als uw verzekeraar wel een contract heeft met Ziekenhuis Amstelland, dan kunt u de prijs van uw behandeling opvragen bij uw zorgverzeraar.

8. Waarom krijg ik nu pas een factuur / Waar blijft mijn factuur?
Een factuur blijft openstaan totdat u bent uitbehandeld of er maximaal 1 jaar verstreken is. Daarom kan het zijn dat er een periode overheen gaat voordat uw factuur verzonden wordt.

9. Ik wil bezwaar maken tegen de factuur want ik ben niet tevreden over de behandeling.
De DBC-tarieven zijn landelijk bepaald en kunnen zodoende niet ter discussie worden gesteld. Voor de geleverde zorg ontvangt u een factuur. Deze zorg is aan u geleverd en daarom is de nota terecht. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de factuur of een slechte medische behandeling, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Ziekenhuis Amstelland. Zodra uw klacht is ontvangen door de klachtenfunctionaris wordt de factuur geblokkeerd tot er een uitspraak is over het wel of niet gegrond zijn van de klacht. U ontvangt hier een telefonische en/of schriftelijke bevestiging van.

10. Waarom krijg ik een aparte factuur voor overige behandelingen?
Het grootste deel van de zorg wordt in DBC-zorgproducten gefactureerd. Maar voor een aantal behandelingen blijft de aparte rekening bestaan. Bijvoorbeeld het comfortpakket, hartrevalidatie, IC-beademingsdagen en revalidatie. Dit geldt ook voor onderzoeken als bijvoorbeeld ECG's of bloedonderzoeken die Ziekenhuis Amstelland op aanvraag van uw huisarts doet.

11. Ik krijg elke maand een factuur. Hoe zit dat?
Voor sommige chronische behandelingen heeft de wet- en regelgeving een uitzondering gemaakt. Vanwege de hoge kosten voor de ziekenhuizen mogen zij deze behandelingen maandelijks factureren.

12. De data van behandeling op mijn factuur kloppen niet. Hoe komt dit?
Ziekenhuiszorg wordt gefactureerd in zorgproducten. Bij het eerste contact wordt de begindatum van de behandeling geregistreerd. Na 45 dagen wordt het zorgproduct gefactureerd, ook al is de behandeling nog niet afgelopen. Wanneer een vervolgbehandeling wordt gestart, begint deze de dag nadat de oorspronkelijke behandeling is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest.

Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan contact op met DOT office op dinsdag en donderdagochtend tussen 09.00-11.30 uur op 020-755 7125 of stuur een mail naar [email protected]