Kosten en verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg vanuit de basisverzekering. U betaalt in dat geval echter altijd een verplicht eigen risico.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Dan is het nodig dat u verzekerd bent. Bekijkt u de checklist met zes punten om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg wordt vergoed. Deze kunt u als pdf downloaden: Checklist - Aan alles gedacht 
Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis. Bij twijfel over de vergoedingen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over

  • Zorgverzekering: eigen risico, aanvullende verzekering, contract ziekenhuis-zorgverzekeraar, geen medische noodzaak, spoedeisende hulp en huisartsenpost, nieuwe verzekeraar, als u niet verzekerd bent.
  • Tarieven: hoe komt de prijs tot stand, wat kost de behandeling, prijslijst.
  • Factuur: wie krijgt de rekening, betalingsvoorwaarden, de zorgnota, vragen over de rekening.
  • Algemene betalingsvoorwaarden in de Algemene voorwaarden Ziekenhuis Amstelland

Consult op afstand
Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen, kunnen afspraken op de polikliniek vervangen worden door ‘consulten op afstand’. De medisch specialist beoordeelt welke vorm van een 'consult op afstand' wordt ingezet in plaats van een bezoek aan het ziekenhuis. Welke vormen van consult op afstand zijn er:

  • Telefonisch consult: uw behandelaar belt met u of u belt met de behandelaar.
  • Schriftelijk consult: uw behandelaar e-mailt of chat met u.
  • Screen-to-screen consult: uw behandelaar houdt een video-consult met u.

Voor een polikliniekbezoek en een (medisch inhoudelijk) consult op afstand gelden dezelfde tarieven. Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening voor de kosten van het consult op afstand. Afhankelijk van de stand van zaken van uw eigen risico kan uw zorgverzekeraar deze kosten bij u in rekening brengen.

Heeft u vragen hierover stuur dan een mail naar [email protected].