Tarieven

Hoe komt de prijs van uw behandeling tot stand?
Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn zo’n 4400 verschillende DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de behandeling die u ondergaat, poliklinisch, dagbehandeling opname, en/of operatie, kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van eventueel uitgevoerde aanvullende onderzoeken, zoals een CT scan. Bekijk het filmpje hieronder voor meer informatie over DBC's.

Hoe kom ik erachter wat mijn behandeling kost?
Op de standaardprijslijst (passantenprijslijst) staan de prijzen die Ziekenhuis Amstelland in rekening brengt voor zijn behandelingen. Deze prijzen gelden alleen als u niet verzekerd bent, of wanneer uw verzekeraar (voor uw behandeling) geen contract heeft met Ziekenhuis Amstelland. Als uw verzekeraar wel een contract heeft met Ziekenhuis Amstelland, dan kunt u de prijs van uw behandeling opvragen bij uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis heeft dan namelijk prijsafspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Deze prijzen wijken af van de prijzen in de standaardprijslijst.

Pas als de diagnose en de exacte inhoud van het behandeltraject bekend zijn, kan het juiste DBC zorgproduct met de daarbij behorende prijs worden bepaald. Dat betekent dat bij aanvang van de behandeling vaak niet exact bepaald kan worden welk bedrag uiteindelijk in rekening zal worden gebracht. Er kan wel een indicatie worden gegeven van de prijs; deze kunt u hieronder in de passantenprijslijst vinden aan de hand van de zorgproductcode. Voor een nauwkeurige prijsopgaaf is het in elk geval noodzakelijk dat de medisch specialist u eerst heeft onderzocht, een diagnose heeft gesteld en een behandeling heeft voorgesteld.

Passantenprijslijst
De datum waarop de DBC door uw specialist geopend wordt, bepaalt welke prijslijst van toepassing is:

Hoe zoekt u de prijs van de behandeling op?
Om de juiste prijs voor de behandeling in deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig. Uw medisch specialist of het secretariaat van het betreffende specialisme kan u deze code geven. U opent het bestand passantenprijslijst. Toets CTRL+F. Boven in beeld verschijnt de zoekbalk. Hierin kunt u de zorgproductcode invoeren en zoeken.

De passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in het ziekenhuis hoort als u wordt behandeld, dan geldt de laatste prijs.

Voor vragen omtrent de kosten van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Daarna kunt u ook contact opnemen met onze DOT-office, via dot@zha.nl of 020 - 7557125 (dinsdag en donderdag tussen 9.00u en 11.30u).

Toelichting passantenprijslijst
De kolommen in prijslijst hebben de volgende betekenis:

  • Zorgproductcode: Code die gebruikt wordt om het DOT-zorgproduct te registreren.
  • Omschrijving: Omschrijving van het zorgproduct waar op afgeleid is door alle gebruikte zorgactiviteiten.
  • Declaratiecode: Code die gebruikt wordt voor de factuur.