Zorgverzekering

Eigen risico
De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits u zorg afneemt bij een ziekenhuis dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd eerst het eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder en gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 (2016) euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 875 euro.

Aanvullende verzekering
Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Contract ziekenhuis-zorgverzekeraar
Als het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Deze passantenprijzen kunt u vinden op de pagina Tarieven.

ZHA is geselecteerd als ziekenhuis waar patiënten met een budgetpolis naar toe kunnen en de zorg 100% vergoed krijgen. Het gaat alleen om de volgende polissen:

  • Zilveren Kruis Basis Budget Polis
  • Avéro Achmea Zorg Plan polis

Heeft u een budgetpolis afgesloten bij een andere verzekeraar, dan worden de kosten van een behandeling in ons ziekenhuis niet vergoed. Neemt u in dat geval contact op met uw verzekeraar om te kijken bij welk ziekenhuis u behandeld kunt worden.

Geen medische noodzaak
Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis vragen wat dit kost via het vragenformulier kosten & verzekering.

Spoedeisende hulp en huisartsenpost
Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost. Voor de kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen geopend.

Heeft u een nieuwe verzekeraar?
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Als u niet verzekerd bent
Als u niet verzekerd bent, dient u voorafgaand aan elk bezoek aan onze polikliniek een vast bedrag te betalen. U kunt hiervoor terecht bij de DOTOffice, 020-755 7125.

Als u in Ziekenhuis Amstelland wordt opgenomen en u bent niet verzekerd, dan zult u de kosten zelf moeten betalen. U dient dan voorafgaand aan de opname contact op te nemen met de DOTOffice (020-755 7125) over een voorschotbetaling. Bent u al opgenomen en niet verzekerd, dan zal een medewerker van de debiteurenadministratie contact met u opnemen voor de betaling van de factuur.

Als u het ziekenhuis binnenkomt via de Spoedeisende Hulp omdat u eerste hulp nodig heeft, zullen wij u altijd de basiszorg verlenen die nodig is. Echter, hiervoor zullen we altijd een voorschotbedrag moeten innen om de basiszorg gedekt te houden. Ook omdat de kans bestaat dat uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp buiten kantoortijd plaatsvindt. De voorschotbedragen vind u hieronder. Als uw medische behandeling duurder is dan het voorschotbedrag dan sturen wij u hiervoor nog een factuur. Wanneer het voorschotbedrag hoger uitvalt dan uw medische behandeling, dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug op uw bankrekening.

Voorschotbedragen:  
Radiologie € 150,00
Polikliniek € 500,00
Kliniek € 1.000,00
Weekend of Feestdagen € 1.250,00


U kunt in Ziekenhuis Amstelland betalen in euro's met uw creditcard, bankpas of contant en alleen tijdens kantoortijden.

Het vastleggen van de ziekenhuiszorg en het sturen van de factuur gebeurt aan de hand van de zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Een DBC is een code die in het ziekenhuis wordt gebruikt om de diagnose en behandeling die bij een gezondheidsklacht hoort, vast te leggen. Hierin zit elk onderdeel van de zorg voor een patiënt, vanaf het eerste consult tot en met de laatste controle. De diverse verrichtingen en bezoeken worden dus niet apart in rekening gebracht; maar is een soort totaalpakket per gezondheidsklacht.

Belangrijk!
Wanneer u om welke reden dan ook, niet of onvolledig verzekerd bent, zegt u dit dan direct bij aanmelding bij de inschrijfbalie of bij de polikliniekassistent. In samenwerking met u zoekt de debiteurenadministratie naar een oplossing. Heeft u hier vragen over, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de debiteurenadministratie,020 - 755 6566.