Medisch dossier opvragen

Voor een goede (medische) behandeling bewaart Ziekenhuis Amstelland uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. De gegevens die hierin staan worden vertrouwelijk behandeld, volgens de regels die hiervoor gelden. De bewaartermijn voor het dossier is twintig jaar vanaf de laatste wijziging (vanaf 1 januari 2020). Hoewel het uw medische gegevens zijn, blijft het dossier eigendom van Ziekenhuis Amstelland. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht om een kopie op te vragen of het dossier in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om het dossier aan te vullen of (een deel van) het dossier te laten vernietigen.

Uw medisch dossier inzien
U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als u uw medisch dossier wilt inzien, dan kunt u dit vragen aan uw behandelend arts. Het is dan noodzakelijk om een aparte afspraak te maken met de arts, die tijdens de afspraak direct vragen kan beantwoorden over uw dossier.

Opvragen medisch dossier van iemand anders
U kunt ook een kopie van uw medisch dossier opvragen door het invullen van het aanvraagformulier. Vraagt u dit formulier aan voor iemdand anders, dan moet de patiënt dit formulier zelf ook ondertekenen. Hiermee geeft de patiënt toestemming aan de aanvrager om zijn/haar dossier op te vragen.

Het dossier kunt u alleen ophalen
Als de kopie van het dossier gereed is ontvangt u een bericht per e-mail. Houdt u hierbij rekening met minimaal drie weken. Het ophalen dient door de aanvrager persoonlijk gedaan te worden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs of een gemachtigde die hierbij de eigen legitimatie als een kopie van de legitimatie van de patiënt toont.

Vragen?

  • Over het indienen van een aanvraag
  • Over de aanvraag van uw dossier of röntgenfoto's
  • Over spoed aanvragen

Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Meer informatie