Medisch dossier bij minderjarigheid

In geval van minderjarigheid gelden de volgende uitgangspunten:

  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht om het dossier in te zien of om een kopie van het medisch dossier op te vragen.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers (een door de rechter aangewezen mentor of curator) van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien. Het kind én de ouders of wettelijk vertegenwoordiger moeten hiervoor allebei schriftelijk toestemming geven. Een kind tussen 12 en 16 jaar mag bezwaar maken als de ouders het dossier van hem/haar willen inzien. Wanneer de behandelaar vindt dat het kind daar zelf over kan beslissen dan zal hij met het bezwaar instemmen.
  • Een niet-gezaghebbende ouder van een kind tot 16 jaar heeft geen recht om het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen. Deze ouder heeft alleen recht op globale en feitelijke informatie uit het dossier.
  • Jongeren vanaf 16 jaar worden juridisch als volwassen beschouwd en hebben daardoor volledige zeggenschap over hun behandeling en medisch dossier.

Voorbeeld 1
Uw dochter van 10 jaar heeft tijdens de gymles haar arm gebroken. U bent als ouder van plan om de school aansprakelijk te stellen. U heeft daarvoor een aantal kopieën nodig uit het dossier van uw dochter. Als ouder kunt u het dossier inzien en/of een kopie hiervan opvragen.

Voorbeeld 2
Lotte van 14 jaar heeft een verkeersongeluk gehad en is behandeld in het ziekenhuis. Als ouder wilt u een kopie opvragen van haar dossier omdat u meer wilt weten over de aanleiding van het ongeval en haar gezondheidstoestand vlak na het ongeluk. Om haar dossier in te zien heeft u toestemming nodig van Lotte.