Medisch dossier bij wilsonbekwaamheid

Als een patiënt die zelf niet in staat is om te beslissen (wilsonbekwaam) een door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) heeft, dan heeft deze vertegenwoordiger het recht om het dossier in te zien en een kopie hiervan op te vragen.