Opvragen kopie medisch dossier en röntgenfoto's

Let op: klik na het invullen op de knop verzenden.

Bent u niet de patiënt zelf, vul dan onderstaande vragen in.

Indien u het medisch dossier van iemand anders opvraagt, dient de patiënt handmatig te ondertekenen en geeft hiermee toestemming. Hiertoe kunt u het formulier, zoals u het terugkrijgt in de e-mail, uitprinten en laten ondertekenen door de patiënt. Het ondertekende formulier kunt u vervolgens per e-mail sturen naar mijndossier@zha.nl of per post naar Ziekenhuis Amstelland onder vermelding van: opvragen medisch dossier.

LET OP: Het afhandelen van uw aanvraag neemt enige tijd in beslag. Houdt u hier rekening mee bij het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een second opinion. U krijgt per e-mail een bericht als de opgevraagde informatie voor u klaar ligt.