Privacyverklaring

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om goede zorg te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen beschikken en deze in het kader van zorgverlening en onderzoek gebruiken. Het gebruik van persoonsgegeven is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan regels gebonden.

Alle medewerkers van Ziekenhuis Amstelland hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

In de privacyverklaring van Ziekenhuis Amstelland staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn.