Toestemming delen medisch dossier met andere zorgverleners

Ziekenhuis Amstelland bewaart uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. Dit is nodig voor een goede (medische) behandeling. Als u naast Ziekenhuis Amstelland ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent, of in de toekomst onder behandeling komt, kan het in uw belang zijn dat wij uw gegevens met hen kunnen delen. Voor het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens met andere zorgverleners via een uitwisselingssysteem hebben wij uw toestemming nodig.

U vindt uitgebreide informatie en de mogelijkheid tot het geven van toestemming hier