Tolk

Anderstaligen
Als u niet goed Nederlands spreekt, vertelt u dit dan aan de hulpverlener. De hulpverlener kan een tolk (in vrijwel alle talen) inschakelen. Voor niet-nederlandstaligen heeft Ziekenhuis Amstelland veel informatie beschikbaar in het Engels en Japans. Kijk hiervoor op onze Engelse of Japanse website.

Doven/slechthorenden

In de spreekkamer
Als u niet goed hoort, kan communicatie met een arts of verpleegkundige lastig zijn. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige zodat u samen kunt kijken hoe u hier beiden rekening mee kunt houden. Wilt u een tolk inzetten? Dit kunt u gemakkelijk regelen via Tolknet (www.tolknet.nl). Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, een tolk wordt vergoed vanuit een individuele tolkvoorziening. Voor medische spoedsituaties kunt u 24/7 een tolk regelen via Tolknet. Als u dit zelf niet kunt, regelt het ziekenhuis dit voor u.

De tolken hebben zwijgplicht. Dat wil zeggen dat ze niets over uw situatie of behandeling mogen vertellen aan anderen. Meer tips over tolkinzet vindt u in de tips van Tolknet bij het inzetten van een tolk.

Afspraak maken
Een afspraak maken voor patiënten van Ziekenhuis Amstelland kan in principe zonder tussenkomst van de telefoon, via het online afspraak maken systeem op deze website. Mocht dit in uw situatie niet kunnen, dan kunt u het verzoek tot een afspraak melden via het Vraag of opmerking formulier op deze site. Vermeld uw naam, geboortedatum en de arts of polikliniek waar u de afspraak wenst te maken, dan zorgen wij dat er per e-mail contact met u wordt opgenomen.