Gemachtigdentoegang

Hoe kan ik als ouder via MijnZHA het dossier van mijn kind inzien?
Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een kind (een patiënt jonger dan 12 jaar)? Dan kunt u dit aanvragen bij de centrale inschrijfbalie of contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 755 6457 (op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur). Een medewerker controleert onder andere of u het ouderlijk gezag heeft over het kind. Alleen in dat geval kunt u toegang krijgen tot het dossier van uw kind ('gemachtigdentoegang'). Houd bij de aanvraag behalve het BSN van uw kind ook uw eigen legitimatiebewijs en BSN bij de hand. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun eigen MijnZHA-account krijgen. De gemachtigdentoegang van u als ouder kan dan blijven bestaan.

De gemachtigdentoegang wordt automatisch gestopt als uw kind 16 jaar is. U kunt dan opnieuw een gemachtigdentoegang aanvragen. Ga hiervoor samen met uw kind naar de centrale inschrijfbalie. Neem allemaal een geldig legitimatiebewijs mee.

Is uw kind ouder dan 16 jaar en er is sprake van wilsonbewaamheid? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 755 6457 (op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur). Een medewerker stelt onder andere een paar controlevragen. Houd bij de aanvraag naast het BSN van uw kind ook uw eigen legitimatiebewijs en BSN bij de hand.

Hoe kan ik mij aanmelden voor gemachtigdentoegang?
Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een volwassen patiënt (ouder dan 16 jaar en wilsbekwaam)? Vraag dan bij de centrale inschrijfbalie om een gemachtigdenformulier. U kunt het ondertekende formulier daar ook weer inleveren. Vergeet niet om van allebei het BSN en legitimatiebewijs mee te nemen.

Wilt u zich aanmelden als gemachtigde van een wilsonbekwame volwassen patiënt? Bel dan naar telefoonnummer 020 - 755 6457 (op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur)Onze medewerker zal met u bespreken of een machtiging mogelijk is en wat daarvoor nodig is.

Kan ik mijn machtiging (laten) intrekken?
Ja, via MijnZHA kunt u een machtiging weer intrekken. Dit kan via ‘Instellingen’ à ‘Personaliseren’. Hier ziet u wie u heeft gemachtigd om uw dossier in te zien en van welke andere personen u het dossier kunt inzien. U kunt een gemachtigde direct de toegang weigeren door de gemachtigde te selecteren en op ‘Toegang intrekken’ te klikken.

Heeft u geen eigen MijnZHA account, maar wilt u wel uw machtiging in laten trekken? Stuur dan een e-mail naar mijnzha@zha.nl. Stuur hierbij uw patiëntnummer, geboortedatum en de naam van de persoon waarvan u de machtiging wilt laten intrekken mee. Na het intrekken van de machtiging ontvangt u hiervan een bevestigingsmail.

Kan ik via MijnZHA vragen stellen over een familielid?
MijnZHA is gekoppeld aan een persoonlijk patiëntendossier. Informatie die via MijnZHA wordt gedeeld, wordt in het patiëntendossier gezet. Alleen wanneer u door een patiënt gemachtigd bent, kunt u namens hem/haar vragen stellen. Deze gemachtigdentoegang zorgt ervoor dat de informatie in het juiste dossier terechtkomt.

Kunnen mijn partner en ik samen één MijnZHA-account hebben?
Nee, dat is niet mogelijk. MijnZHA is gekoppeld aan uw persoonlijke patiëntendossier. Informatie die via MijnZHA wordt gedeeld, is onderdeel van dat patiëntendossier.

Daarnaast is medische informatie vertrouwelijk. Het is alleen via gemachtigdentoegang mogelijk om te communiceren over een andere persoon. Elke volwassene moet daarom zelf toegang aanvragen voor MijnZHA.

Kan ik als gemachtigde na het overlijden van een patiënt zijn/haar MijnZHA nog inzien?
Nee. Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden patiënt in te zien. Het MijnZHA-account van een patiënt wordt na overlijden inactief gemaakt. Hierdoor heeft u als gemachtigde geen inzage meer in het dossier.