Uitslagen

Hoe snel kan ik uitslagen van onderzoeken zien via MijnZHA?
Van de meeste onderzoeken kunt u de uitslag vinden in het patiëntenportaal MijnZHA. Binnen 24 uur nadat ze bekend zijn geworden, zijn de meeste uitslagen automatisch zichtbaar in MijnZHA. De uitslagen van pathologie, radiologie en SOA zijn meestal later bekend dan labuitslagen.

Om technische redenen is het (nog) niet mogelijk om de volgende resultaten te tonen via MijnZHA.

 • een aantal resultaten van het bloedtransfusielab
 • een aantal resultaten van speciële hematologie
 • een aantal resultaten van microbiologie AMC
 • een aantal resultaten van het mobiliteitslaboratorium
 • hartfunctie-onderzoeksresultaten
 • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
 • longfunctie-onderzoeksresultaten
 • metabole labresultaten
 • KNO onderzoek
 • oogheelkundig onderzoek

HLA-typeringen en resultaten van genetisch onderzoek zijn nooit zichtbaar in MijnZHA.

Ik heb een vraag over mijn uitslag. Wat moet ik doen?
Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Bij de volgende afspraak legt uw zorgverlener uit wat de uitslagen betekenen. De zorgverlener heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen. U kunt ook wachten met het bekijken van de uitslagen tot uw volgende afspraak. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in MijnZHA via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten niet gelezen.

Wat moet ik doen als ik een uitslag niet wil zien?
U kunt zelf bepalen of u uw uitslagen wilt zien of niet. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in MijnZHA bij ‘Dossier’ à ‘Vragenlijsten’ à ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?
U kunt zelf instellen voor welke nieuwe informatie u een melding wilt ontvangen.

Dit geldt o.a. voor meldingen over:

 • Nieuwe afspraakherinnering per sms
 • Nieuw afspraakvoorstel
 • Nieuwe berichten
 • Nieuwe uitslagen
 • Nieuwe brieven
 • Nieuwe bezoeksamenvatting
 • Nieuw aangevraagd medisch document
 • Account vergrendeling
 • Wachtwoord wijziging

 U kunt dit aangeven in MijnZHA onder het tabblad ‘Instellingen’ à ‘Instellen meldingen’.

Kan ik een uitslag eerder zien dan mijn behandelaar?
Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw behandelend zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw behandelaar uit wat de uitslagen betekenen. Uw behandelaar heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.

U bepaalt zelf of u de uitslagen wilt bekijken voorafgaand aan de afspraak met uw zorgverlener. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de resultaten pas te bekijken na de volgende afspraak. Uw behandelaar heeft u dan al uitleg kunnen geven. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in MijnZHA bij ‘Dossier’ ->‘Vragenlijsten’ -> ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’.

Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in MijnZHA via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

Ik heb een uitslag gelezen in MijnZHA. Nu is deze uitslag niet meer zichtbaar. Hoe kan dat?
Het kan zijn dat heeft aangegeven uitslagen niet te willen zien. U kunt dit controleren in MijnZHA bij ‘Dossier’ -> ‘Vragenlijsten’ -> ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’. Op elk moment kunt u de uitslagen hier ook weer zichtbaar maken.

Het kan ook zijn dat uw zorgverlener de uitslag heeft ingetrokken. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.