Arts Internationale Gezondheidszorg is waardevol

Er is veel te doen om de financiering van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Per jaar worden zo’n dertig artsen klaargestoomd om in de tropen de handen uit de mouwen te steken, vaak met beperkte middelen. Ook ziekenhuis Amstelland biedt vanuit de vakgroep chirurgie stageplaatsen voor deze opleiding.

‘Het doel van de opleiding is je goed voor te bereiden op het werken in de tropen. Als AIGT-er probeer je in low and middle income countries het gezondheidsniveau naar een hoger peil te brengen’, vertelt Martje van der Wilt. Zij doet als AIGT in opleiding haar chirurgische stage in Ziekenhuis Amstelland. Samen met tropenarts en traumachirurg Frank Garssen is zij onlangs naar Ghana geweest als onderdeel van haar stage. ‘Het was een geweldige ervaring. Het is uniek dat ik tijdens het eerste deel van mijn opleiding al naar de tropen kan om daar te opereren. Ik heb er enorm veel geleerd en ben weer wat meer voorbereid om uiteindelijk zelfstandig in de tropen aan het werk te gaan.’

De opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde is sinds 2012 een RGS-erkende opleiding en leidt breed op. De opleiding bestaat uit een jaar chirurgie of kindergeneeskunde, een jaar gynaecologie en obstetrie, de Nederlandse Tropen Cursus van 3 maanden en een half jaar buitenlandstage. ‘Je moet alle medische basisvaardigheden kunnen toepassen en daarnaast worden management- en organisatievaardigheden geleerd. In het buitenland ben je naast clinicus ook opleider en soms manager.’

Ondanks de erkenning als officieel medisch specialisme, draagt de Nederlandse overheid niet bij aan de financiering van deze opleiding. De AIGT in opleiding moet zijn/haar eigen opleiding betalen en stage biedende ziekenhuizen krijgen geen geld voor het opleiden van AIGT-ers, in tegenstelling tot de vergoeding die opleidingscentra krijgen voor medisch specialisten in opleiding. De reden, volgens de overheid, is dat de opleiding weinig toevoegt aan de gezondheidszorg in Nederland en dat wordt door de opleidende organisaties betwijfeld. Michiel van Zeeland, chirurg en opleider in Ziekenhuis Amstelland: ‘De kennis en vaardigheden die deze artsen in het buitenland opdoen en weer mee terugnemen naar Nederland is juist goed toepasbaar in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij worden deze artsen – meer dan andere medisch specialisten – goed opgeleid in de public health en preventieve geneeskunde, iets waarvan we weten dat dit uiteindelijk de kosten in de gezondheidszorg het meest omlaag zal brengen. De opleiding speelt daarbij in op de globaliseringstrends die ook voor de Nederlandse samenleving belangrijk zijn. De wereld wordt immers steeds kleiner.’