Cliëntenraad zoekt nieuw lid

  • met een betrokken en actieve persoonlijkheid.
  • met -recente- ervaring in een non-profit organisatie of het bedrijfsleven.
  • met bij voorkeur een zorginhoudelijke of juridische achtergrond.
  • met bekendheid van Ziekenhuis Amstelland.
  • die in staat is de algemene belangen van cliënten te behartigen.
  • die woont in het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Amstelland.

Informatie

Meer informatie over de vacature is te verkrijgen via clra@zha.nl. Of lees verder