Dr. C. (Cees) Rustemeijer Koninklijk onderscheiden

Dr. C. (Cees) Rustemeijer Koninklijk onderscheiden

Zaterdag 12 februari 2022 werd afscheid nemend internist en intensivist dr. C. Rustemeijer in Ziekenhuis Amstelland Koninklijk onderscheiden tot Ridder in de orde van Oranje Nassau door burgemeester P. Broertjes van de gemeente Hilversum.

Onder het mom van een afscheidslunch werd Rustemeijer gevraagd naar Ziekenhuis Amstelland te komen. ‘Ik dacht: samen met het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland en enkele genodigden eindelijk alsnog mijn afscheid te kunnen vieren.’ Maar hoe groot was zijn verbazing toen hij bij binnenkomst collega’s, internisten/intensivisten, het bestuur MSB, Raad van Bestuur, familie, vrienden én zijn pas geboren kleindochter Berber zag. ‘Ik was even sprakeloos,’ aldus Rustemeijer.

De onderscheiding is dr. C. Rustemeijer van harte gegund voor zijn werk op het gebied van patiëntenzorg in de breedste zin van het woord, zoals moge blijken uit de “ondersteuningen” voor de aanvraag uit veel verschillende hoeken. Rustemeijer is ruim 32 jaar werkzaam geweest in Ziekenhuis Amstelland. Hij begon er op 1 mei 1989 in wat toen nog Ziekenhuis Amstelveen heette. Naast zijn werkzaamheden als internist, met specialisatie endocrinologie, werkte hij ook als intensivist op de intensive care. Door de jaren heen heeft hij veel bestuurlijke taken vervuld. Zo was hij tweemaal voorzitter van de medische staf. Hij spande zich in voor kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis en voor de joodse identiteit. Hij heeft op persoonlijke, rustige en altijd betrokken manier een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zijn vakgroep, de Maatschap MSB Amstelland, het ziekenhuis en de samenwerking in de regio met huisartsen en omliggende ziekenhuizen. Nu gaat hij genieten van een welverdiend pensioen.

Ziekenhuis Amstelland heeft de onderscheiding aangevraagd met ondersteuning van de CIZ (Centraal Israëlietische Ziekenverpleging), de Evert van Ballegooie Stichting, Moniek van Issum (voormalig secretaris RvB), de Huisartsencoöperatie Amstelland en zeker niet te vergeten professor B. Pinedo.

-d4a9644-kopi-ren