Kritische planbare zorg

De kritische planbare zorg is nu nog niet in gevaar bij Ziekenhuis Amstelland. We doen er alles aan om verpleegkundigen daar in te zetten waar de zorg het meest kritisch is. Dagelijks bekijken we wat de stand van zaken is om het personeel zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat betekent wel dat we naast planbare operaties nu vaker ook afspraken op ons behandelcentrum moeten afzeggen, zoals bijvoorbeeld het behandelen van spataderen. De afspraken die we met de ziekenhuizen in de regio maken zijn belangrijk. Zo is er dagelijks overleg over het verplaatsen van patiënten om de reguliere zorg door te kunnen laten gaan en bekijken we regionaal met zelfstandige behandelcentra waar zij mogelijk personeel kunnen uitlenen.