Nieuw lid Raad van Toezicht

Peter Littooij treedt per 1 januari toe tot de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland. Hij zal zijn bestuurlijke ervaring bij ziekenhuizen inbrengen, naast financiële kennis in de zorg. Peter Littooij vervult de plek die is vrijgekomen door wisselingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Peter is gestart als accountant en heeft vervolgens een managementfunctie bekleed bij de Universiteit Leiden. Daar is hij, via de samenwerking met het LUMC, in aanraking gekomen met de zorg. Ruim 20 jaar geleden verhuisde Peter naar Friesland en werd financieel directeur bij MCL en later lid van de Raad van Bestuur. Daarna volgde functies in de Raad van Bestuur bij Nij Smellinghe en het Martini Ziekenhuis. Sinds 1,5 jaar vervult hij diverse interim opdrachten, momenteel als CFO bij Lentis, een grote GGZ-instelling in het Noorden.

Wisselingen in samenstelling Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht heeft Andy Mosmans na zijn maximale zittingstermijn van 8 jaar het voorzitterschap per 13 december 2020 overgedragen aan Paul Steman die sinds 2015 lid Raad van Toezicht, voorzitter van de auditcommissie en vicevoorzitter is. Roman Tarlavski is met ingang van 13 december 2020 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.