Opereren op zaterdag om meer patiënten te helpen

Opereren op zaterdag om meer patiënten te helpen

Ziekenhuis Amstelland is met ingang van 3 november gestart met het opereren op zaterdag om patiënten te helpen die al langer wachten op een operatie. Door extra te opereren op zaterdagen in november en december kunnen meer patiënten sneller geholpen worden.

Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur: “We hebben als ziekenhuis ook een belangrijke taak voor patiënten op onze wachtlijst. Dit wachten heeft behoorlijke impact op hun kwaliteit van leven. Mede door de flexibiliteit van onze medewerkers en hulp van derden kunnen wij met extra operaties op zaterdag deze patiënten helpen. Ik ben supertrots op onze medewerkers en artsen en heb enorme waardering voor hun inzet om dit voor onze patiënten mogelijk te maken.”

Meer aanpassingen om inhaalzorg mogelijk te maken
Het extra opereren op zaterdag is niet de enige aanpassing die Ziekenhuis Amstelland heeft doorgevoerd om inhaalzorg te leveren. Ook in de poliklinieken en dagbehandeling is daar waar mogelijk opgeschaald, deels met de extra inzet van medewerkers en deels door de inzet van een team van collega’s van buiten. Ook zijn meer klinische bedden beschikbaar gemaakt waardoor ook meer klinische patiënten geopereerd kunnen worden.

Gabriëlle van Veen-Allink, Manager Zorg: “We zijn goed op weg en we proberen om het volgend jaar ook het aantal operaties verder op te hogen, waardoor we nog meer patiënten kunnen helpen.”