Opnieuw Spataderkeurmerk én Vaatkeurmerk voor Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland heeft opnieuw het Spataderkeurmerk én het Vaatkeurmerk ontvangen van Harteraad, de patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Het ziekenhuis voldoet aan hun kwaliteitscriteria. De keurmerken helpen patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars om een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede spataderzorg en vaatzorg wordt aangeboden.

Het Vaatkeurmerk geeft aan dat ons ziekenhuis voldoet aan de jaarlijks steeds strenger wordende eisen aan de zorg voor vaatpatiënten met bijvoorbeeld etalagebenen, halsslagadervernauwing en dialyse patiënten. Het Spataderkeurmerk geeft een goede indruk van de kwaliteit van de zorg rondom de behandeling van spataders.

Om in aanmerking te komen voor de keurmerken moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan. Deze kwaliteitscriteria heeft Harteraad opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. Harteraad heeft hiervoor de data gebruikt die ziekenhuizen aanleveren aan het transparantieportaal van het Zorginstituut NL.

Lees meer over ons spatadercentrum