Roze lintje 2018 ook weer voor Borstkanker-zorg Ziekenhuis Amstelland | VUmc

Ziekenhuis Amstelland en VU-medisch centrum werken op het gebied van borstkankerzorg nauw samen. Dit jaar heeft de samenwerking wederom geresulteerd in een roze lintje. Toegekend voor patiëntgerichte borstkankerzorg. En daar zijn we trots op! Want Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) heeft de criteria voor patiëntgerichte zorg aangescherpt. Dit jaar wegen de uitkomsten van de meting naar patiënten ervaringen nóg zwaarder mee dan voorheen.

Een thema waar BVN voor de tweede keer op rij veel gewicht aan toekent is de gedeelde besluitvorming. In deze kijk op de patiënt en de zorg, ook wel Samen Beslissen genoemd, wordt de patiënt uitgenodigd en ondersteund om samen met de zorgverlener na te denken en te beslissen over de behandeling die het beste bij haar of hem past. De patiënt moet immers de behandeling ondergaan en leven met de mogelijke gevolgen daarvan.

Een onderdeel van Samen Beslissen is dat zorgverleners voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden met de patiënt bespreken. De keuze voor een behandeling of het achterwege laten daarvan hangt nauw samen met wat een patiënt belangrijk vindt in het leven. De patiënt moet de ruimte en aandacht krijgen om dat te kunnen inventariseren. Dat is de kern van Samen Beslissen. Uitgangspunt daarbij is dat de arts de expert van de ziekte en de behandeling is. De patiënt is expert van haar of zijn eigen leven.

VUmc en Ziekenhuis Amstelland hebben één gezamenlijk centrum voor borstkankerzorg. Hierdoor kan met meer mensen meer zorg geleverd worden, waardoor patiënten sneller terecht kunnen voor diagnostiek en behandeling. Ook kwalitatief wordt zorg geleverd volgens de meest recente ontwikkelingen. Het centrum voor borstkankerzorg heeft één centraal loket. Meer informatie: www.borstkanker-zorg.nl