Toekomst Ziekenhuis Amstelland verzekerd

Gezamenlijk persbericht van Ziekenhuis Amstelland, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis.

 
 

logo-ziekenhuis-amstelland-fc               zorg-en-zekerheid-pngzilveren-kruis-logo

Persbericht, 2 november 2018

Toekomst Ziekenhuis Amstelland verzekerd

Recentelijk heeft Ziekenhuis Amstelland toekomstbestendige financiële afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en de bank. Daarmee is het voortbestaan van Ziekenhuis Amstelland verzekerd en kunnen patiënten ook de komende jaren vertrouwen op de ziekenhuiszorg van het Amstelveense ziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland heeft op financieel gebied een moeilijke tijd doorgemaakt. Met de nu gemaakte afspraken kan het ziekenhuis in drie jaar tijd toegroeien naar een financieel gezonde situatie.

Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis geven aan dat Ziekenhuis Amstelland in de regio absoluut van belang is. In een gezamenlijke verklaring zeggen zij: “Het ziekenhuis heeft tijdig en proactief contact met ons gezocht, waardoor wij gezamenlijk een toekomststrategie konden bepalen. Bestuurder en medische staf trekken echt samen hierin op. We hebben met elkaar een intensief traject doorlopen. Positief is dat Ziekenhuis Amstelland met constructieve plannen goed op weg is met de reorganisatie. In overleg met de banken en andere stakeholders zijn inmiddels afspraken met Ziekenhuis Amstelland gemaakt voor de komende drie jaar.”

Voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, Esther Agterdenbos zegt: “Wij zijn blij met de steun van- en de constructieve samenwerking met de zorgverzekeraars. Bij mijn aantreden vorig jaar trof ik een ziekenhuis aan dat het moeilijk had. Van meet af aan was duidelijk dat we aan de bak moesten om het tij te keren. Een reorganisatie hoorde daarbij. De eerste positieve effecten van de reorganisatie zijn inmiddels zichtbaar. Met de financiële steun van de zorgverzekeraars kunnen onze patiënten en medewerkers de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Onze patiënten kunnen blijven rekenen op goede en vertrouwde zorg, nu en in de toekomst.”

Nu deze afspraken er zijn kan het ziekenhuis tot een afronding komen van de jaarrekening 2017, en deze naar verwachting eind december publiceren.

De financiële situatie was het gevolg van een combinatie van factoren: 

- De krapte op de arbeidsmarkt, daardoor kon aan de ene kant de capaciteit niet volledig benut worden en aan de andere kant stegen de personeelskosten voor inhuur van personeel. De stijging was niet op te vangen door de afgesproken tarieven met de zorgverzekeraars. 
-  Er was onvoldoende kritische sturing op inkoop.
-  De afgelopen jaren is afscheid genomen van diverse deelnemingen. Hiervoor zijn eenmalige kosten gemaakt.
- Hoge ICT-kosten doordat er diverse grote investeringen gedaan moesten worden.