Tulpenboom bij ziekenhuis Amstelland geplaatst uit nalatenschap legaat

Tulpenboom bij ziekenhuis Amstelland geplaatst uit nalatenschap legaat

Op 29 november jl. is ter nagedachtenis aan mevrouw van Zon een tulpenboom bij Ziekenhuis Amstelland geplaatst. In aanwezigheid van haar nicht mevrouw Brown en diens zoon werd het ter nagedachtenis-bord onthult. Het legaat uit de nalatenschap van mevrouw van Zon aan de afdeling Oncologie van ziekenhuis Amstelland wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de afdeling met scholing van medewerkers en de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen zoals het onlangs aangeschafte hoofdhuidkoelapparaat waar veel patiënten baat bij gaan hebben. 

Dr. Annette van Zweeden, Internist/Oncoloog ziekenhuis Amstelland: “Wij zijn ontzettend dankbaar en blij met deze donatie die ten goede komt aan patiënten van de afdeling Oncologie. Naast de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen kunnen we de afdeling door ontwikkelen door nog meer te investeren in de samenwerking en kennisverbreding binnen het team in de vorm van nascholing, opleiding en het bijwonen van interessante congressen door oncologie verpleegkundigen en verleegkundig specialisten”.

Mevrouw Brown wordt op de hoogte gehouden van de besteding van deze schenking door mevrouw Van Zon.

Ook een schenking of donatie doen?
Wilt u na uw overlijden van betekenis blijven voor ziekenhuis Amstelland? Neem dan Ziekenhuis Amstelland op in uw testament. Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan het ziekenhuis, doordat wij als ANBI-instelling geen erfbelasting betalen.