Update waarschuwingsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparaten

Update waarschuwingsmelding Philips slaapapneu- en beademingsapparaten

In juni heeft Philips een veiligheidsrisico gemeld van bepaalde slaapapneu- en beademingsapparaten. Alle patiënten zijn inmiddels geïnformeerd. De behandelingen gaan door omdat het veiligheidsrisico niet opweegt tegen het stopzetten van de behandelingen.

Zodra uw apparaat gerepareerd of vervangen wordt, krijgt u hierover bericht van uw leverancier. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw slaapconsulent van Ziekenhuis Amstelland via slaap@zha.nl of via de polikliniek Longziekten 020-755 7031.