Updates: ontwikkelingen rondom coronavirus

Dit nieuwsbericht met updates is gesloten. Volg het laatste nieuws op de homepage

 

Update 4 mei

Stap voor stap starten we de reguliere zorg weer op

Ziekenhuis Amstelland gaat de zorg die is uitgesteld weer stapsgewijs opstarten. Dit doen we op een veilige manier voor onze patiënten en medewerkers. Uitgangspunt is dat we voorrang geven aan zorg die medisch gezien niet langer kan wachten. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt.

Afspraken – Ziekenhuis Amstelland neemt contact op
Spoedzorg heeft de afgelopen periode altijd plaatsgevonden en dat zal zo blijven. Denk daarbij aan oncologische behandelingen, bevallingen en spoedeisende hulp. Veel afspraken voor controles en behandelingen zijn echter afgezegd of hebben telefonisch plaatsgevonden. Geleidelijk aan hervatten we de zorg. Belangrijk om te weten is dat wij contact met patiënten opnemen wanneer er meer nieuws is over hun afspraak, opname, behandeling of operatie. Patiënten waarbij de medische urgentie het hoogste is, worden als eerste opgeroepen.

Telefonische screening
Alle patiënten krijgen uiterlijk 48 uur voorafgaand aan hun afspraak in het ziekenhuis een telefonische screening. Hierbij wordt hen een aantal vragen gesteld over hun gezondheid. Bij verdenking van coronaverschijnselen wordt de afspraak uitgesteld.

Zorg op afstand
Afspraken zijn zo veel mogelijk telefonisch. Op basis van landelijke richtlijnen beoordeelt de medisch specialist zorgvuldig of afspraken telefonisch kunnen plaatsvinden of dat een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. Patiënten worden daarover op tijd geïnformeerd.

Kom alleen
Het is nog steeds noodzakelijk om afstand van elkaar te houden om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Daarom vragen wij patiënten alleen te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is. In dat geval kan dat maximaal 1 persoon zijn.

Maatregelen
Ziekenhuis Amstelland treft alle noodzakelijke maatregelen om de (poliklinische) zorg veilig te kunnen bieden. Patiënten en bezoekers worden bij binnenkomst gescreend op coronaverschijnselen. Indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. Daarnaast worden wachtkamers zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit vraagt oplettend gedrag van iedereen. Deze 1,5 meter maatregel betekent wel dat we minder mensen tegelijkertijd kunnen ontvangen op de poliklinieken.

Toegang ziekenhuis
De hoofdingang van ons ziekenhuis is vanaf 6 mei weer open. Patiënten en bezoekers maken gebruik van deze ingang of de ingang bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Bij aankomst worden patiënten en bezoekers enkele vragen over hun gezondheid gesteld. Het kan zijn dat patiënten hierdoor iets langer moet wachten voordat zij het ziekenhuis in kunnen. Om 1,5 meter afstand te bewaren zijn looproutes aangegeven in ons ziekenhuis. We nemen deze extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het restaurant in de centrale hal blijft voorlopig nog gesloten.

Bezoekregeling
We willen er alles aan doen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit heeft gevolgen voor de bezoektijden. Er mag maximaal één bezoeker per patiënt per dag en op sommige afdelingen is helaas geen bezoek toegestaan.

Parkeren
Patiënten en bezoekers kunnen parkeren op de parkeerterreinen P1 en P2. De route wordt duidelijk aangegeven met borden. De ingang van de parkeerterreinen is aan de Laan van de Helende Meesters, nabij de hoofdingang. Op het bord kunt u de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op P1 en P2 zien (VOL/VRIJ).

 

Update 17 april

Tot dinsdag 28 april worden afspraken en operaties in Ziekenhuis Amstelland nog steeds zoveel als mogelijk omgezet naar een telefonische afspraak of waar mogelijk uitgesteld. Ook de afdeling Radiologie is alleen bereikbaar voor spoeddiagnostiek. Eerder was dit aangekondigd tot en met 20 april.

Update 16 april

We krijgen nog steeds veel lieve attenties aangeboden zoals bloemen, maaltijden e.d. voor onze medewerkers om hen een hart onder de riem te steken. Heel veel dank daarvoor. Om dit in goede banen te leiden vragen wij u om hiervoor te mailen naar donaties@zha.nl. Onze collega's nemen dan contact met u op. We vragen u vriendelijk er rekening mee te houden dat we ons aan strikte hygiënerichtlijnen houden. Dat betekent dat we producten die hier niet aan voldoen niet kunnen accepteren. 

Update 15 april

Geen begeleiders mee naar consulten poliklinieken en behandelcentrum

Al eerder lieten we weten dat partners/begeleiders van zwangere vrouwen helaas niet meer mee kunnen komen naar het consult. Onlangs is deze beschermende maatregel verder uitgebreid en geldt dit ook voor patiënten die andere poliklinieken of het behandelcentrum bezoeken. Ook hier is het niet meer toegestaan om naar het consult te komen met uw partner/begeleider. Uitzonderingen zijn begeleiding van een kind of als begeleiding noodzakelijk is.

Inplannen van uitgestelde afspraken

Tot en met 20 april zijn afspraken (planbare zorg) afgezegd waarvan het mogelijk was om de afspraak uit te stellen. U wordt door onze medewerkers van de poliklinieken gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak op het moment dat dit weer mogelijk is. We verzoeken u niet zelf te bellen met de poliklinieken.

 

Update: 6 april 
Om verspeiding van het virus tegen te gaan, zetten wij nog steeds zoveel mogelijk afspraken in het ziekenhuis om naar een telefonische afspraak. Geplande operaties worden zoveel mogelijk verplaatst. Uiteraard zijn er - in geval van spoed - uitzonderingen. Dat geldt ook voor de afdeling Radiologie. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 20 april. Eerst was dit 6 april. 

 

Update: 2 april

Patiënten op de Cohort-afdeling (de afdeling met Corona-patiënten) mogen helaas geen bezoekers ontvangen maar ze mogen wel kaarten toegestuurd krijgen die ze kunnen ophangen.

 

Update: 30 maart

Om de stroom van bezoekers echt zo klein mogelijk te houden, mogen partners/begeleiders van zwangere vrouwen, die een afspraak hebben bij de polikliniek Verloskunde, helaas niet mee naar het consult. Lees meer bij de veelgestelde vragen voor zwangere vrouwen.

 

Update: 28 maart 

Patiënten met spoedeisende klachten kunnen veilig terecht in ons ziekenhuis
 
De ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland, waaronder Ziekenhuis Amstelland, gaan het aantal IC-bedden opschalen. De verhoging is nodig om tegemoet te komen aan de voorziene vraag aan IC-capaciteit voor coronapatiënten in de komende dagen. Medische behandelingen waarvoor onmiddellijke behandeling noodzakelijk is, zoals acute chirurgische ingrepen na een ongeval, beroertes of hartinfarcten, gaan uiteraard gewoon door. Patiënten met spoedeisende klachten kunnen veilig terecht in ons ziekenhuis. Zij kunnen dat ook afstemmen met hun huisarts. Lees verder het uitgebreide bericht van de betrokken ziekenhuizen. 

 

Update: 23 maart

Screening bij binnenkomst Ziekenhuis Amstelland 

Patiënten en bezoekers van Ziekenhuis Amstelland gaan vanaf vandaag via de Spoedpost ons ziekenhuis in. De hoofdingang is tijdelijk niet toegankelijk. Op het plein bij de Spoedpost is het zo geregeld dat u bij aankomst enkele vragen over uw gezondheid wordt gesteld en uw temperatuur wordt gemeten. Het kan zijn dat u door deze maatregelen iets langer moet wachten voordat u het ziekenhuis in kunt. Wij doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en onze medewerkers en patiënten te beschermen.

Toegang tot het ziekenhuis

 • Heeft u klachten aan uw luchtwegen dan mag u als bezoeker het ziekenhuis niet in.
 • Wilt u op bezoek komen met meer dan één persoon dan is dat niet toegestaan, ook zijn er aangepaste bezoektijden van toepassing.
 • Patiënten met luchtwegklachten die door een arts gezien moeten worden, krijgen bij de ingang van de Spoedpost een mondkapje op.
 • Patiënten die op afspraak komen bij de Huisartsenpost Amstelland worden op dezelfde manier ontvangen.

Corona spreekuur-Huisartsenpost
Patiënten die op afspraak komen voor het speciale Corona-spreekuur van de Huisartsenpost Amstelland hebben duidelijke telefonische instructies gekregen en blijven in de auto zitten tot zij worden gebeld om gezien te worden door de huisarts.

Parkeren en aanmelden
Op het plein bij de Spoedpost zijn drie ingangen en daarbij hoort een bepaalde route die u volgt vanaf de parkeerplaats. Let u goed op de borden bij aankomst.

Route A:      Parkeren en ingang patiënten (Spoedpost)

    • Patiënten spoedeisende hulp
    • Patiënten huisartsenpost
    • Patiënten verloskunde
    • Patiënten polikliniek
    • Patiënten radiologie
    • Patiënten dagbehandeling
    • Patiënten fysiotherapie

Route B:      Parkeren en ingang bezoekers

    • Bezoek Nicolaas Tulp Apotheek
    • Bezoek Diensten Apotheek
    • Bezoek patiënt

Route C:       Parkeren en ingang Corona-spreekuur huisartsenpost.

Route P:        Parkeren en ingang personeel

    • Dagdienst parkeren op P4
    • Avond- en nachtdienst (achteraan P2)

 

16 maart 2020

De bezoektijden voor het hele ziekenhuis zijn aangepast.

Let op: 1 bezoeker per patiënt per dag. Wij doen dit om de stroom van bezoekers te minimaliseren. 

AOA 15.30-16.00 uur
Kliniek Beneden Oost Geen bezoek
Kliniek Beneden West 16.45-17.15 uur
Kliniek Boven 13.30-14.00 uur
Dagbehandeling Bezoek brengt patiënt en verlaat afdeling; komt alleen terug voor ophalen patiënt.
VKC verloskunde Partner komt met zwangere mee en blijft erbij, maar er komt geen ander bezoek bij.
VKC kinderafdeling Ouder blijft bij kind, andere ouder komt ter afwisseling; geen overig bezoek.

 

 

Informatie met betrekking tot uw afspraak met Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland neemt het initiatief tot het afzeggen van afspraken op de poliklinieken. Waar nodig worden deze uitgesteld of omgezet in een telefonische afspraak. U wordt hierover gebeld. Wanneer de afspraak spoed heeft, zal deze doorgaan. Ook geplande operaties en afspraken op het behandelcentrum worden, waar mogelijk uitgesteld. Patiënten worden hierover gebeld.

Atalmedial is gesloten voor verwijzingen die komen van buiten het ziekenhuis
Huisartsen is gevraagd geen patiënten in te sturen voor bloedafname en inleveren van materialen.

Nicolaes Tulp Apotheek opent dagelijks een uur later 
De openingstijden zijn van 09.00 - 17.30 uur.

Tenten bij de Spoedpost

Bij Ziekenhuis Amstelland zijn vandaag bij de Spoedpost twee ‘triage-tenten’ geplaatst. Dit om extra toename van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus te kunnen opvangen. In de tenten worden patiënten beoordeeld op hun klachten en wordt besloten hoe zij het snelst geholpen kunnen worden. Met het plaatsen van de tenten wordt extra ruimte gecreëerd bij de Spoedpost. Patiënten die zich afvragen of zij het coronavirus hebben worden bij klachten nog steeds verzocht contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.

 

14 maart 2020

Nieuwe besmettingen worden niet meer gemeld

Ziekenhuis Amstelland bereidt zich voor op een toenemend aantal patiënten met het coronavirus (COVID-19). Het is nu onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Landelijk loopt het aantal besmettingen op en ook in Ziekenhuis Amstelland zijn de eerste patiënten met het coronavirus vastgesteld. Volgens beleid worden de patiënten direct in isolatie verpleegd. Vanaf nu zullen wij niet meer iedere patiënt melden via onze website. Het is wel belangrijk dat u het nieuws op onze website blijft volgen als het gaat om uw bezoek aan Ziekenhuis Amstelland of wanneer er extra maatregelen zijn.

 

13 maart 2020

Maatregelen worden aangescherpt

Ziekenhuis Amstelland heeft de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen verder aangescherpt. Dit met het doel om de stroom van bezoekers en patiënten te minimaliseren in Ziekenhuis Amstelland. Dat betekent het volgende voor onze patiëntenzorg:

 • Geplande operaties en afspraken op het behandelcentrum worden, waar mogelijk uitgesteld. Patiënten worden hierover gebeld.
 • Op de poliklinieken gaan alleen spoedafspraken door. Geplande afspraken worden, waar mogelijk, omgezet naar telefonische afspraken of verplaatst.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten gaan niet door. Het gaat om 24 maart: Chronische pijn, 27 maart: Borstvoeding, 1 april: Het kwetsbare levenseinde.
 • Nieuwe afspraken worden ingepland zodra dit weer mogelijk is.

Bij een medewerker van Ziekenhuis Amstelland is vandaag een besmetting met COVID-19 (coronavirus) vastgesteld. De medewerker is in thuisisolatie geplaatst. Het contactonderzoek is ondertussen afgerond. De medewerker heeft geen onbeschermd patiëntencontact gehad. Medewerkers van Ziekenhuis Amstelland die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerker zijn persoonlijk geïnformeerd. De patientenzorg kan gewoon doorgang vinden.

 

12 maart 2020

Eerste patiënt met het coronavirus

Na een eerste test is er een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld bij een patiënt die gisteren is opgenomen in Ziekenhuis Amstelland. Door de betrokken medewerkers is er direct gehandeld volgens afgesproken protocol. De patiënt is overgebracht naar een ander ziekenhuis. De uitslag van de tweede test volgt morgen.

Ziekenhuis Amstelland is meteen gestart met een intern contactonderzoek. Hiermee brengen we in kaart welke medewerkers en andere patiënten met de betreffende patiënt in aanraking zijn geweest.

Gevolgen voor patiënten en bezoekers
Patiënten kunnen gewoon in ons ziekenhuis terecht. Ook bezoekers zijn welkom. Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen en patiënten op de Kinderafdeling mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten hoe u het bezoek regelt. Voor de terminale patiënten geldt een uitzonderingssituatie, graag in overleg met de teammanager van de betreffende afdeling.

 

4 maart 2020

Ziekenhuis Amstelland neemt voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Om de kans op verdere verspreiding van het coronavirus binnen Ziekenhuis Amstelland te voorkomen, neemt Ziekenhuis Amstelland extra voorzorgsmaatregelen. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gevolgd.  

Voor bezoekers gelden de volgende maatregelen:

 • Bij griepverschijnselen zoals koorts, hoesten of flinke verkoudheid, vragen wij u om uw bezoek aan Ziekenhuis Amstelland uit te stellen.
 • We geven even geen hand meer.
 • Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen en patiënten op de Kinderafdeling mogen maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten hoe u het bezoek regelt. Voor de terminale patiënten geldt een uitzonderingssituatie, graag in overleg met de teammanager van de betreffende afdeling.
 • Patiënten mogen maximaal één begeleider meenemen naar een afspraak op de polikliniek.
 • Wij vragen iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed handen te wassen of te desinfecteren.

 

Wat gebeurt er als er bij een patiënt in Ziekenhuis Amstelland een infectie met het virus wordt vermoed?

Als bij een patiënt in het ziekenhuis een infectie met het virus wordt vermoed, treden er vaste regels en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in werking. De patiënt wordt geïsoleerd verpleegd op een eenpersoonskamer en medewerkers moeten zich extra beschermen. De patiënt in kwestie wordt zo snel mogelijk onderzocht om na te gaan of er werkelijk sprake is van COVID-19 (veroorzaakt door een coronavirus). 
De belangrijkste maatregelen die u in zijn algemeenheid kunt nemen om verspreiding van virussen, die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, zijn:

 • Was regelmatig uw handen met zeep, gedurende 20 seconden.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg en was daarna uw handen
 • Vermijd teveel contact met uw eigen gezicht

 

Wilt u meer informatie?
Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het nieuwe coronavirus. Kijk voor actuele en relevante informatie over het coronavirus op de website van het RIVM. De overheid heeft een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het virus : 0800 - 1351.