Vanaf 23 april een nieuw digitaal patiëntendossier

Vanaf 23 april een nieuw digitaal patiëntendossier

Ziekenhuis Amstelland krijgt een nieuw digitaal patiëntendossier. Wij kunnen u daardoor van nog betere zorg voorzien.

Samenwerking met Amsterdam UMC
Ziekenhuis Amstelland is met Amsterdam UMC een unieke samenwerking aangegaan voor het gebruik van het digitaal patiëntendossier van Epic. Beide ziekenhuizen werken straks met hetzelfde systeem. Vanaf 23 april is het zo ver. Voor die tijd wordt er nog hard gewerkt om alles in orde te maken hiervoor.

Juiste informatie beschikbaar
De zorgverleners van Ziekenhuis Amstelland hebben in het nieuwe digitale patiëntendossier op elk moment toegang tot alle informatie van ons ziekenhuis die nodig is voor uw zorg. Hierdoor kan uw zorg en behandeling sneller, veiliger en zorgvuldiger gebeuren.

En ook u als patiënt krijgt door de komst van het nieuwe elektronische dossier meer zicht en controle over uw eigen zorg. Zo kunt u via uw vernieuwde digitale patiëntenportaal (MijnZHA) uw eigen uitslagen bekijken, uw herhaalrecepten aanvragen en berichten uitwisselen met uw behandelteam.

De dossiers van gezamenlijke patiënten blijven ook in de toekomst wel strikt gescheiden. Nog steeds moeten patiënten, net zoals voorheen, ook voor een behandeling of onderzoek in Amsterdam UMC, of andersom, toestemming geven aan alle behandelaars voor inzage in hun dossier.

Nieuwe infrastructuur
Niet alleen ons digitale patiëntendossier wordt vervangen. Ook wordt er in samenwerking met Amsterdam UMC een nieuwe ICT-infrastructuur neergezet en worden onze administratieve processen ingericht met nieuwe software. Al met al een grootschalige verbouwing van onze systemen, waar veel medewerkers en artsen volop bij betrokken zijn.

Vanaf 23 april 2022 nemen wij ons nieuwe digitale patiëntendossier in gebruik. U ontvangt via de website of van uw behandelaar ter zijner tijd meer informatie.