Verlenging samenwerking Amsterdam UMC op het gebied van zorgherschikking

Verlenging samenwerking Amsterdam UMC op het gebied van zorgherschikking

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben in april een addendum van de samenwerkingsovereenkomst zorgherschikking getekend. 
Hierin is afgesproken dat er een verlenging plaatsvindt van het zorgherschikkingstraject dat in 2019 is opgestart, om een deel van de basiszorg die Amsterdam UMC levert te verschuiven naar Ziekenhuis Amstelland. 
 
Naast het versterken van de medisch specialistische zorg levert deze samenwerking een belangrijke bijdrage aan een solide basis voor Ziekenhuis Amstelland én geeft het Amsterdam UMC de mogelijkheid de hoogcomplexe patiëntenzorg nog beter gestalte te geven. De overeenkomst is in lijn met het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg van het kabinet, dat uitgaat van het organiseren van de juiste zorg, op de juiste plek.
Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is onderzocht welke delen van de basiszorg een betere plek kunnen krijgen. Zo wordt een deel van de SEH-patiënten, niet-complexe hartpatiënten, neurologische en kindergeneeskundige patiënten nu in het Ziekenhuis Amstelland behandeld.
 
Momenteel worden meerdere projecten verder uitgewerkt waaronder de zorgherschikking van de chronische pijngeneeskunde, een deel van de poliklinische ouderengeneeskunde, cardioversies en de IBD zorg.

De volgende uitgangspunten voor de ondertekening van dit addendum zijn gehanteerd:
1.      Zorgherschikking moet structureel goede doorstroming in de keten borgen;
2.      Zorgherschikking moet de regio- en regiefunctie van Amsterdam UMC ondersteunen;
3.      Zorgherschikking moet bij de basiszorgfunctie van Amstelland aansluiten en de tertiaire zorgfunctie van Amsterdam UMC versterken. 
 
In het addendum is een raamwerk opgenomen waarbij afspraken worden gemaakt over het onderwerp "Borging van medisch inhoudelijke kwaliteit en patiëntveiligheid", "Impact op opleiding en onderwijs en wetenschappelijk onderzoek", "Communicatie" en "Innovatie".

De verlenging loopt t/m 31 december 2023, waarbij de intentie is om de samenwerking daarna verder te continueren.