Ziekenhuis Amstelland laat opnieuw een positief financieel resultaat zien

Ziekenhuis Amstelland heeft 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van 5 miljoen. Daarmee laat het ziekenhuis voor het tweede jaar achter elkaar een sterk verbeterd resultaat zien. Dit blijkt uit het jaarverslag van Ziekenhuis Amstelland dat vandaag is gepubliceerd. 

De financiële situatie van het ziekenhuis is in lijn met het meerjarenplan verbeterd. Ziekenhuis Amstelland behaalde een groei van meer dan 3% over 2019. Dit resultaat is geboekt door een toename in het aantal patiënten, onder meer door herschikkingen van tweedelijnszorg met Amsterdam UMC. Volgens afspraken neemt Ziekenhuis Amstelland zorg over van onder andere SEH–patiënten met bijvoorbeeld een heupfractuur of patiënten die neurologische zorg nodig hebben na een herseninfarct. Behalve het groeiend aantal patiënten, droegen goede afspraken met de zorgverzekeraars én het verbeteren van interne processen, onder meer in ICT, bij aan het positieve resultaat.

Het uiteindelijke resultaat over 2019 is door een eenmalige financiële meevaller hoger uitgevallen omdat een genomen afwaardering van het gebouw in 2015 teruggenomen is. Zonder deze eenmalige meevaller van € 1,7 miljoen bedraagt het resultaat € 3,3 miljoen, in lijn met het meerjarenplan. De eenmalige meevaller heeft geen invloed op de liquiditeit.

Esther Agterdenbos, voorzitter Raad van Bestuur: “De verbetering van het resultaat in 2019 is nodig om toe te kunnen groeien naar een financieel gezonde situatie in 2022. Opnieuw is dit een grote stap vooruit. Ik ben trots op ons ziekenhuis, waar door onze medewerkers en medisch specialisten hard gewerkt is aan zichtbaar resultaat. In 2020 zullen we strak blijven sturen om ook in dit jaar alsnog het benodigde resultaat te kunnen behalen.”

Ziekenhuis Amstelland streeft er naar ondanks de impact van de coronacrisis de plannen voor dit jaar en daarna verder te realiseren. Daarvoor is Ziekenhuis Amstelland, net als andere ziekenhuizen, in afwachting van een compensatieregeling door zorgverzekeraars en ministerie van VWS.