Ziekenhuis Amstelland start reguliere zorg weer op

Ziekenhuis Amstelland gaat de zorg die is uitgesteld weer stapsgewijs opstarten. Dit doen we op een veilige manier voor onze patiënten en medewerkers. Uitgangspunt is dat we voorrang geven aan zorg die medisch gezien niet langer kan wachten. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt.

 

 

 

 

Afspraken – Ziekenhuis Amstelland neemt contact op
Spoedzorg heeft de afgelopen periode altijd plaatsgevonden en dat zal zo blijven. Denk daarbij aan oncologische behandelingen, bevallingen en spoedeisende hulp. Veel afspraken voor controles en behandelingen zijn echter afgezegd of hebben telefonisch plaatsgevonden. Geleidelijk aan hervatten we de zorg. Belangrijk om te weten is dat wij contact met patiënten opnemen wanneer er meer nieuws is over hun afspraak, opname, behandeling of operatie. Patiënten waarbij de medische urgentie het hoogste is, worden als eerste opgeroepen.

Telefonische screening
Alle patiënten krijgen uiterlijk 48 uur voorafgaand aan hun afspraak in het ziekenhuis een telefonische screening. Hierbij wordt hen een aantal vragen gesteld over hun gezondheid. Bij verdenking van coronaverschijnselen wordt de afspraak uitgesteld.

Zorg op afstand
Afspraken zijn zo veel mogelijk telefonisch. Op basis van landelijke richtlijnen beoordeelt de medisch specialist zorgvuldig of afspraken telefonisch kunnen plaatsvinden of dat een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. Patiënten worden daarover op tijd geïnformeerd.

Kom alleen
Het is nog steeds noodzakelijk om afstand van elkaar te houden om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Daarom vragen wij patiënten alleen te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is. In dat geval kan dat maximaal 1 persoon zijn.

Maatregelen
Ziekenhuis Amstelland treft alle noodzakelijke maatregelen om de (poliklinische) zorg veilig te kunnen bieden. Patiënten en bezoekers worden bij binnenkomst gescreend op coronaverschijnselen. Indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet om besmetting van patiënten en/of medewerkers te voorkomen. Daarnaast worden wachtkamers zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit vraagt oplettend gedrag van iedereen. Deze 1,5 meter maatregel betekent wel dat we minder mensen tegelijkertijd kunnen ontvangen op de poliklinieken.

Toegang ziekenhuis
De hoofdingang van ons ziekenhuis is vanaf 6 mei weer open. Patiënten en bezoekers maken gebruik van deze ingang of de ingang bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Bij aankomst worden patiënten en bezoekers enkele vragen over hun gezondheid gesteld. Het kan zijn dat patiënten hierdoor iets langer moet wachten voordat zij het ziekenhuis in kunnen. Om 1,5 meter afstand te bewaren zijn looproutes aangegeven in ons ziekenhuis. We nemen deze extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het restaurant in de centrale hal blijft voorlopig nog gesloten.

Bezoekregeling
We willen er alles aan doen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit heeft gevolgen voor de bezoektijden. Er mag maximaal één bezoeker per patiënt per dag en op sommige afdelingen is helaas geen bezoek toegestaan.

Parkeren
Patiënten en bezoekers kunnen parkeren op de parkeerterreinen P1 en P2. De route wordt duidelijk aangegeven met borden. De ingang van de parkeerterreinen is aan de Laan van de Helende Meesters, nabij de hoofdingang. Op het bord kunt u de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op P1 en P2 zien (VOL/VRIJ).