Ziekenhuis Amstelland verwelkomt nieuw lid raad van toezicht

Aviva Hekscher-Hartog is per 14 februari toegetreden tot de raad van toezicht van Ziekenhuis Amstelland en is hiermee tevens lid van de auditcommissie financiën. Het betreft een voordracht van de Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging (CIZ). Aviva Hekscher-Hartog vult de plek op die is vrijgekomen door de beëindiging van de zittingstermijn van Dirk-Jan Emmens.

Aviva Hekscher-Hartog is werkzaam bij de ING Bank als Director Structured Lending. Relevante bestuurservaring heeft zij onder andere opgedaan als bestuurslid van Vereniging CIZ.

De raad van toezicht van Ziekenhuis Amstelland bestaat naast mevrouw drs. A. Hekscher-Hartog uit:

Dhr. drs. A.P. Mosmans RM, voorzitter
Dhr. drs. P.J. Steman RA MBA, vice-voorzitter
Mw. drs. M.I. Verstappen, lid
Dhr. R. Tarlavski, lid