Ziekenhuisapotheker Kris van Keulen gepromoveerd

Dinsdag 10 april is ziekenhuisapotheker Kris van Keulen gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek voerde ze uit toen ze werkzaam was in Tergooi. Het proefschrift is het resultaat van een samenwerking tussen Tergooi (Klinische Farmacie en Geriatrie), UMCU Utrecht (Geriatrie, Intensive Care en Klinische Farmacie) en de Universiteit Utrecht (disciplinegroep Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie). Kris van Keulen is sinds een jaar werkzaam in Ziekenhuis Amstelland. 

De titel van haar proefschrift is ‘Antipsychotica, delier en glucose in oudere patiënten’. In diverse onderzoeken bestudeerde Van Keulen de diverse facetten van deze fascinerende driehoeksrelatie. De onderzoeken zijn uitgevoerd in de oudere algemene populatie, bij oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis op niet intensive care (IC) afdelingen en in IC-patiënten. Hier constateerde zij en haar onderzoeksteam een verhoogd risico op ziekenhuisopname voor een hypoglykemie tijdens gebruik van antipsychotica. Daarnaast beschrijft haar proefschrift dat:
- de in het ziekenhuis gestarte behandeling met haloperidol het risico op hyperglykemie verhoogt; 
- niet diabetes, maar het optreden van acute glucoseontregelingen het risico op een IC-delier vergroot, en dat tijdens een delier een groter risico bestaat op een hypoglykemie. De bevindingen bij IC-patiënten ondersteunen de hypothese dat delier werkt op de glucose homeostase en andersom. De wisselwerking tussen delier en glucose was anders in patiënten met diabetes in vergelijking met patiënten zonder diabetes, wat een ander onderliggend mechanisme waarschijnlijk maakt. Verder mogen glucoseontregelingen worden toegevoegd aan de lijst met bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van antipsychotica bij oudere patiënten. Het risico op deze bijwerking lijkt klein, maar de gevolgen kunnen voor een patiënt groot zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan hier het hele proefschrift van Kris van Keulen.