Mevrouw J. Graaf van der

In Ziekenhuis Amstelland is Joke van der Graaf verpleegkundig specialist oncologie (VSO).

De verpleegkundig specialisten oncologie van ons ziekenhuis houden zelfstandig spreekuur, begeleiden patiënten met een chemotherapie en geven spuitinstructie. Daarnaast zijn ze een vraagbaak voor patiënten en verpleegkundigen en paramedici (intramuraal en extramuraal). In het ziekenhuis maken zij protocollen en infuusschema's, organiseren en geven scholingen en implemeteren regionale en landelijke richtlijnen. Omdat zij ook wetenschappelijk onderzoek ondersteunen kan het zijn dat u door hen mede wordt geinformeerd over behandelingen in onderzoeksverband. Zij coördineren ook de werkzaamheden in het kader van onderzoeken.

De verpleegkundig specialist oncologie is verbonden aan de internist-oncoloog. Als u patiënt bent bij de internist kan het zijn dat u doorverwezen wordt naar één van onze specialistisch verpleegkundigen.

Mevrouw J. Graaf van der