PA E. Visser-van Leeuwen

Mevrouw Visser is Physician Assistant Gynaecologie

Een Physician Assistant (PA) is een medisch professional, die werk van de arts of medisch specialist ondersteunt door zelfstandig en structureel bepaalde medische taken over te nemen. Uitgangspunt bij deze functie is efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door een betere afstemming van het zorgproces.

Esther Visser draait twee dagen zelfstandig polikliniek op de Polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Zij houdt zich onder andere bezig met mirena's inbrengen, controle echo's, termijnecho's, verzakkingen, prenatale counseling en infertiliteitsintake.

BIG registratie
49048886081

PA E. Visser-van Leeuwen