MSc. P. Perin

Mevrouw Perin is Physician Assistant Chirurgie/mammacare. 

Een Physician Assistant (PA) is een medisch professional, die werk van de arts of medisch specialist ondersteunt door zelfstandig en structureel bepaalde medische taken over te nemen. Uitgangspunt bij deze functie is efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door een betere afstemming van het zorgproces.

Paola houdt zelfstandig spreekuur op de Polikliniek Chirurgie. In eerste instantie is haar aandachtsveld patiënten waarbij een afwijking in de borst is geconstateerd, maar ook voor andere ziektebeelden kunt u te maken krijgen met Paola.

BIG registratie
39062342481

MSc. P. Perin