Mevrouw I. Mohr

Mevrouw Mohr is parkinson verpleegkundige in Ziekenhuis Amstelland op Parkinson polikliniek.

De Parkinson verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Een bezoek aan de Parkinson verpleegkundige is een aanvulling op het bezoek aan de neuroloog. De neuroloog behandelt en vertelt het nodige over de ziekte van Parkinson.

De Parkinson verpleegkundige:

  • biedt een luisterend oor;
  • geeft antwoord op praktische vragen en problemen die verband houden met de ziekte;
  • overlegt met andere hulpverleners zoals de fysiotherapeut, de logopediste, de huisarts, de diëtiste, enzovoorts.
Mevrouw I. Mohr