Drs. G. Ladyjanskaia

Mevrouw Ladyjanskaia is cardioloog sinds 2007 en sinds februari 2009 verbonden aan de vakgroep Cardiologie van Ziekenhuis Amstelland. 'Het hart is een prachtig en logisch opgebouwd orgaan dat mij altijd gefascineerd heeft. Voor mensen kan je echt iets betekenen. Tijdens de behandeling en begeleiding krijg je vaak een band met de patiënt en zijn of haar familie. Dat vind ik heel waardevol. Mw. Ladyjanskaia is geboren in Moskou, Rusland.   

Aandachtsgebieden

 • Algemene cardiologie
 • Cardiovasculaire beeldvorming
 • Pacemaker implantatie

Opleidingen

 • Opleiding Cardiologie aan het UMC Utrecht
 • Na een onderbreking vanwege verhuizing naar Nederland en het behalen van het staatsexamen Nederlands deed zij het artsexamen in 2000 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
 • Geneeskunde in Moskou.

Werkervaring

 • 10/2007-3/2008: fellow non-invasieve beeldvorming UMC Utrecht
 • 3/2008-02/2009: Cardioloog Rijnstate ziekenhuis Arnhem
 • 2/2009 -heden    Cardioloog Ziekenhuis Amstelland

BIG registratie
19053912501

Aanwezig
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Opleiding  

 • 1991-1995:             Moskou Sechenov Medische Academie
 • 9/1995-4/1996:       Cursus Nederlands als Tweede taal.
 • 1996-2000:             Studie geneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2001-2007              Opleiding tot cardioloog UMC Utrecht.

Publicaties

 • G. Ladyjanskaia, F.J. Meijboom, J.W Roos-Hesselink, J.S. Mc Ghie, S.E.C. Spitaels. Het atriumseptumdefect type secundum op volwassen leeftijd: zin en onzin van klinisch diagnostiek. Cardiologie 2000;7:422-9
 • G.Ladyjanskaia, C.Basso, M. Hobbelink, H.Kirkels, MJ Cramer, R.Hauer, G.Thiene, M. Osterhout. Sarcoid Myocarditis with Ventricular Tachycardia Mimicking ARVD/C. Journal of Electrophysiology

 

Drs. G. Ladyjanskaia