Dr. N. Oeij

Mevrouw Oeij volgde haar studie geneeskunde in het AMC. In 2005 startte zij haar opleiding tot kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis/AMC in Amsterdam en deels in het Medisch Centrum Alkmaar en deels op Curacao. In 2006 promoveerde zij op een onderzoeksproject naar de stofwisseling in de menselijke foetus en embryo getiteld ‘Mitochondrial fatty acid oxidation and carnitine biosynthesis in the human fetal-placental unit: implications for fetal, maternal and adult disease’. Na het afronden van haar opleiding tot kinderarts in 2009 werkte zij als kinderarts in Malawi alvorens aan een fellowship kinderoncologie-hematologie in het VUmc te beginnen. Na afronding van dit fellowship werkte zij als kinderoncoloog-hematoloog in het Radboudumc te Nijmegen en nam zij waar als kinderarts in het Flevoziekenhuis.

In Ziekenhuis Amstelland richt Nadia Oeij zich op de kinderhematologie (Ziekenhuis Amstelland is een Shared Care centrum voor de kinderhematologie, samenwerkingsverband Amsterdam UMC), kinderneurologie (Hoofdpijn-netwerk regio Amsterdam/samenwerkingsverband Amsterdams UMC) en de algemene kindergeneeskunde.

BIG registratie
89060643101 

Lidmaatschappen

  • KNMG
  • Federatie Medisch Specialisten
  • Nederlandse vereniging Kindergeneeskunde (NVK)
  • NVK sectie kinderhematologie
  • NVK netwerk kinderartsen voor kinderen van vluchtelingen.
  • Lid Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen
  • Bestuurslid ‘Care for Kosovo Kids’ ten behoeve van pediatrische oncologische zorg in Kosovo
  • NVKN Nederlandse Vereniging Kinderneurologie
  • Lid Patient Veiligheids/Kwaliteitscommissie NVK
Dr. N. Oeij