Mevrouw N. Loo van der

Nelleke van der Loo is verpleegkundig specialist oncologie (VSO).

De verpleegkundig specialisten oncologie van Ziekenhuis Amstelland houden zelfstandig spreekuur en geven patiënten voorlichting over chemotherapie en spuitinstructie. Daarnaast zijn ze een vraagbaak zijn voor patienten en verpleegkundigen en paramedici (intramuraal en extramuraal). In het ziekenhuis maken zij protocollen en infuusschema's, organiseren en geven scholingen en implemeteren regionale en landelijke richtlijnen. Omdat zij ook wetenschappelijk onderzoek ondersteunen kan het zijn dat u door hen mede wordt geinformeerd over behandelingen in onderzoeksverband. Zij coördineren ook de werkzaamheden in het kader van onderzoeken.

De verpleegkundig specialist oncologie is verbonden aan de internist-oncoloog. Als u patiënt bent bij de internist kan het zijn dat u doorverwezen wordt naar één van onze specialistisch verpleegkundigen.

Mevrouw N. Loo van der