Nora Teijsse

Mevrouw Teijsse is sinds 9 mei werkzaam op de polikliniek urologie. Zij is opgeleid tot verpleegkundig specialist. Zij werkte jaren in het OLVG als Verpleegkundig Specialist op de afdeling fertiliteit. Mevrouw Teijsse bezoekt patiënten die in het ziekenhuis verblijven en ziet patiënten op de polikliniek urologie.