ANBI Ziekenhuis Amstelland

Successierecht/schenkingsrecht
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft Ziekenhuis Amstelland geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. Meer informatie over het doen van schenkingen aan een ANBI en belastingregels vindt u op de website van de belastingdienst.

Hieronder staan de officiële gegevens van Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van de ANBI.

De naam van de instelling
Stichting Ziekenhuis Amstelland

Bijbehorende locaties
Ziekenhuis Amstelland heeft een locatie in Amstelveen en Uithoorn (polikliniek in Gezondheidscentrum Waterlinie). 

Kamer van Koophandel nummer
Nummer: KVK 41197638

Het fiscaal nummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
RSIN 0037.76.256

Het post- of bezoekadres van de instelling

 • Ziekenhuis Amstelland: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM, Amstelveen
 • Gezondheidscentrum Waterlinie: Koningin Maximalaan 30, 1421 LC Uithoorn


Het emailadres

[email protected]

De website

www.ziekenhuisamstelland.nl

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de instelling
Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewezen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amstelland (Amstelveen, Ouderamstel, Uithoorn, Aalsmeer, Ronde Venen en Amsterdam) en de Joodse gemeenschap in Nederland. In het ziekenhuis zijn alle basisspecialismen vertegenwoordigd; wat betekent dat wij alle veel voorkomende aandoeningen behandelen en verzorgen.

Ons verhaal:

Aangenaam
Ziekenhuis Amstelland is een deskundig en vooral menselijk ziekenhuis. Met bijna 1000 medewerkers werken we op vele fronten samen aan de kwaliteit van ieders leven. Met kennis en kunde. Met hart en ziel. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Bij ons kan iedereen terecht voor vrijwel alle specialismen, voor snelle diagnose en een persoonlijke behandeling. Van spoedeisende hulp tot intensive care. Van advies tot opname. Van voorzorg tot nazorg. Én: voor een luisterend oor, een helpende hand en een warm woord. Want voor ons is iedere patiënt bovenal: mens.

Dichtbij
Dankzij onze centrale ligging zijn we altijd dichtbij voor alle inwoners van de gemeenten Amstelveen, Ouderamstel, Uithoorn, Aalsmeer, Ronde Venen en Amsterdam. We zijn er voor iedereen van welke achtergrond, leeftijd of in welke levensfase dan ook. Bovendien hebben we een bijzondere functie voor de Joodse gemeenschap. Samen met de patiënt zorgen we voor de best mogelijke zorg. Omdat we de gezondheidssituatie goed overzien. Maar ook omdat we als regioziekenhuis nauw verbonden zijn met de huisartsen, omliggende ziekenhuizen en andere zorgverleners in de regio. Kortom: we zijn er voor iedereen. Met zorg én aandacht. Wat er ook is. 

Onze kernwaarden:

 • Menselijk
  In ons ziekenhuis kan iedereen terecht en kan iedereen zichzelf zijn. Als collega, als patiënt en vooral als mens. Wie je ook bent. In je kracht én je kwetsbaarheid. Daarom hebben we oprechte aandacht, helpen we waar we kunnen en kijken we naar elkaar om. 
 • Deskundig
  De best mogelijke zorg geven. Dat is waar we allemaal aan bijdragen. We zijn deskundig en professioneel. In ons vak, maar ook in hoe we georganiseerd zijn. Daarom willen we onze kennis en kunde steeds verder verbeteren. Want hoe beter wij zijn, hoe beter we onze patiënten helpen. 
 • Open
  Wij zijn een open en toegankelijk ziekenhuis, waar we eerlijk en helder communiceren. Met onze patiënten, andere zorgverleners en met elkaar. Verwachtingen spreken we uit en afspraken komen we na.   
 • Samen
  Samen met de patiënt beslissen we over de best mogelijke zorg. En die zorg bieden we niet alleen. Als regioziekenhuis werken we nauw samen aan zorg op de juiste plek met de huisartsen, omliggende ziekenhuizen en andere zorgverleners in de regio. 


Raad van Bestuur

 • Mw. Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur
 • Dhr. Drs. P.A. Rotering, lid Raad van Bestuur


Raad van Toezicht

 • Dhr. Drs. P.J. Steman MBA, voorzitter 
 • Dhr. Mr. R. Tarlavski, vicevoorzitter 
 • Mw. Drs. A. Hekscher, lid
 • Dhr. Drs. P Littooij, lid
 • Dhr. Dr. H.P. Verschuur, lid 
 • Mw. Drs. M.I. Verstappen, lid


Het beloningsbeleid

 • Raad van bestuur conform WNT zorg en jeugdhulp.
 • Medisch specialisten in dienstverband conform de AMS.
 • Overige medewerkers conform CAO Ziekenhuizen.

Ziekenhuis Amstelland is gehouden aan de bepalen uit de Wet Normering Topinkomens.


Strategisch beleidsplan
Download hier de publieksversie van het strategisch beleidsplan 2021 - 2025.