Bestuur en adviesorganen

Raad van Bestuur
sophia-de-rooij            paul-rotering

Mw. Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij                            Dhr. Drs. P.A. Rotering
voorzitter Raad van Bestuur                              bestuurslid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht 

  • Dhr. Dr. H.P. Verschuur, lid, voorzitter a.i.
  • Dhr. Mr. R. Tarlavski, vicevoorzitter 
  • Mw. Drs. A. Hekscher, lid
  • Dhr. Drs. P Littooij, lid
  • Mw. Dr. J.J. Noordhoek-van der Staay, lid


Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het ziekenhuis de Governancecode Zorg. Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code worden betrokken in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De aandachtspunten en aanbevelingen zijn verwerkt in de statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol die door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gehanteerd worden.

Twee van deze regelingen zijn openbaar en kunt u hier vinden:


Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf

  • Dhr. Drs. B. Wibbens (Gynaecoloog), voorzitter 
  • Dhr. Dr. F.J.F. Broeyer (cardioloog), penningmeester
  • Mw. Drs. S.M. Hepp (MDL-arts), bestuurslid
  • Mw. Drs. P.M. Greidanus (Kinderarts), bestuurslid


Advies organen