Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is in 1990 opgericht door dankbare ex-patiënten die iets wilden betekenen voor Ziekenhuis Amstelland en zijn medewerkers. Binnen de ruimte die de statutaire doelstelling biedt, kiest de Stichting Vrienden vaak voor bijdragen aan activiteiten die de werksfeer en de collegiale verhoudingen in het ziekenhuis bevorderen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het welzijn van patiënten en bezoekers

Extra waardering voor de medewerkers en patiënten
Het is belangrijk mensen te waarderen voor het goede werk dat zij doen. Daardoor zullen degenen die hier werken, soms al vele jaren, dit van harte blijven doen en blijft het ziekenhuis een aantrekkelijke werkplek voor goede, nieuwe werknemers. Patiënten zullen dan ook in de toekomst blijven profiteren van de vriendelijke manier waarop tevreden medewerkers elkaar en u bejegenen. Helaas is er door krappe budgetten en de steeds groter wordende vraag naar zorg weinig geld voor leuke dingen voor medewerkers. 

Het doel van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland is het bevorderen van de sfeer onder de medewerkers in Ziekenhuis Amstelland. Dit doen wij door medewerkers te verrassen met bijvoorbeeld een fiets om 's nachts de grote afstanden tussen de afdelingen te overbruggen; met de bouw van een afgesloten fietsenstalling; door het sponsoren van een afdelingsuitje. Maar de Vrienden bekostigen ook het gratis kopje koffie dat u in de polikliniek krijgt aangeboden.

Wordt u ook onze vriend?
Al deze acties om medewerkers en patiënten blij te maken en het werk te verlichten, kosten geld. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Wilt u ook onze vriend worden en helpen ons ziekenhuis gezond te houden?

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden is in 2021 twee leden verloren. In april overleed de heer L.F.O. Stomps (Loek), ten gevolge van een langdurige ziekte en heel plotseling begin juli overleed de heer K.L. Braber (Kommer), voorzitter. Loek Stomps was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Projecten en hield zich, ook in zijn tweede periode als bestuurslid, intensief bezig met veel aanvragen. Kommer Braber heeft een ruime periode het voorzitterschap ingevuld en nam het laatste half jaar ook de portefeuille Projecten op zich.

We betreuren het verlies van hen beiden zeer. Beide heren hebben zich jarenlang intensief ingezet voor de stichting en leuke resultaten bereikt. We wensen hun families veel sterkte met het verwerken van hun grote verlies.

  • Vacature, bestuurslid
  • Mw. J.A.C. van der Voort- van der Heijden, secretaris
  • Dhr. T.F. van der Linden, penningmeester 
  • Dhr. L.F.C. Elzinga, bestuurslid
  • Vacature, bestuurslid

Contact
De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is te bereiken via post en e-mail.
Postbus 886
1180 AW Amstelveen
e-mail: vrienden@zha.nl

Bankrekeningnummers

  • NL29 INGB 0000 377119
  • NL22 ABNA 0473 500 620

Bent u vriend en zijn uw gegevens veranderd, mail deze wijzigingen dan naar vrienden@zha.nl.

Privacyverklaring
Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het donateurschap of de verwerking van eenmalige giften.
Lees hier de uitgebreide privacyverklaring.

Onze laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrief mei 2021

 

Aanmelden als Vriend

Wilt u een periodieke bijdrage doen aan Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland? Dan kunt u het onderstaande formulier invullen. U ontvangt hierna een keer per jaar een acceptgiro van de Stichting Vrienden.