Jaarverantwoording

In onze jaarverantwoording kijken we terug op het jaar ervoor blikken we vooruit naar het jaar daarna. De jaarverantwoording volgt de Regeling Verslaglegging WTZi van het ministerie van VWS.

Jaarverantwoording 2021
Ziekenhuis Amstelland verwacht op korte termijn haar jaarverantwoording hier te publiceren. Aanleiding voor de ontstane vertraging is dat met de introductie van twee nieuwe systemen (AFAS en EPIC) het langer heeft geduurd om de benodigde gegevens correct op te halen en te verwerken in de jaarverantwoording. Dit heeft meer tijd gekost dan verwacht. Als gevolg hiervan is een vertraging ontstaan in het proces. In verband met de zomervakantie verwachten we in augustus de jaarrekening vast te kunnen stellen.