Patiënttevredenheidsonderzoek

 

Om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren worden tevredenheidsonderzoeken gehouden bij patiënten, verwijzers en medewerkers. Uw mening is voor ons belangrijk. Ziekenhuis Amstelland vraagt daarom elke patiënt na een bezoek of verblijf in het ziekenhuis, een tevredenheidsenquete in te vullen. 

Klik hieronder op het patiënttevredenheidsonderzoek dat betrekking heeft op uw bezoek aan Ziekenhuis Amstelland. Het invullen is geheel anoniem.
Alvast bedankt! 

Verpleegafdelingen Poliklinieken
Intensive Care (IC)   Radiologie
Hartbewaking (CCU)   Nicolaes Tulp Apotheek
Vrouw en Kind Centrum Laboratorium
Spoedeisende Hulp   Zorgherschikking*

                        

*U bent tijdens uw ziekenhuisopname overgeplaatst van het Amsterdam UMC naar Ziekenhuis Amstelland