Bezoek aan de polikliniek

U bent doorverwezen naar één van onze poliklinieken. Om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij u om zich goed voor te bereiden op uw bezoek. In Ziekenhuis Amstelland gelden maatregelen om uw bezoek of behandeling in Ziekenhuis Amstelland veilig te laten verlopen. De maatregelen zijn nodig om u en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Daarom verloopt uw bezoek aan het ziekenhuis anders dan u gewend bent.

Specifieke maatregelen

  • Voor bezoekers en patiënten vanaf 13 jaar is het verplicht om in Ziekenhuis Amstelland een eigen mondkapje te dragen voor publiek gebruik. Mondkapjes voor publiek gebruik hebben geen CE-markering of een medische claim, zoals ‘for medical use’.
  • Patiënten en bezoekers worden bij binnenkomst gescreend op coronaverschijnselen. Indien nodig krijgt u een chirurgisch mondneusmasker. Daarnaast vragen we iedereen bij binnenkomst de handen te desinfecteren.
  • Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen zijn wachtkamers zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit vraagt oplettend gedrag van iedereen. Deze 1,5 meter maatregel betekent wel dat we minder mensen tegelijkertijd kunnen ontvangen op de poliklinieken.

Kom alleen
Het is nog steeds noodzakelijk om afstand van elkaar te houden om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Daarom vragen wij patiënten alleen te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is. In dat geval kan dat maximaal 1 persoon zijn. Deze begeleider moet dan van te voren worden aangemeld bij de polikliniek waar de afspraak is.

Gesprek opnemen
We kunnen ons voorstellen dat het wel fijn is om een familielid of andere dierbare mee te laten luisteren met het gesprek met uw arts. U kunt uw telefoon op speaker zetten of het gesprek opnemen. Meld dit wel graag van te voren even aan de arts.

Wat neemt u mee

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Geldige inschrijfkaart
  • Verwijsbrief (bij uw eerste bezoek)
  • Medicatieoverzicht 
  • Geldig verzekeringsbewijs

Vragenlijst invullen
Voor sommige afspraken op de polikliniek, wordt u gevraagd een (digitale) vragenlijst van tevoren in te vullen. Dit krijgt u te horen op het moment dat u een afspraak maakt.

Voorbereiding op het gesprek met uw arts
Bedenk van tevoren wat u wilt vragen en welke verwachtingen u heeft. Schrijf dit voor uzelf op en bespreek dit tijdens het gesprek met de arts. Zo kunt u zich beter een voorstelling maken hoe bijvoorbeeld uw behandeling eruit gaat zien. Als u de juiste informatie heeft kunt u zelf betere keuzes maken.

Bezoek aan het laboratorium
Voordat u naar het spreekuur gaat is de kans groot dat u eerst nog naar het laboratorium moet. Dat kan bij AtalMedial en op afspraak. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van AtalMedial

Artsen in opleiding
Ziekenhuis Amstelland werkt mee aan de opleiding van nieuwe artsen. Het kan zijn dat bij een consult een co-assistent aanwezig is. De specialist zal u aan het begin van het gesprek vragen of u hier bezwaar tegen heeft.

E-consult
Ziekenhuis Amstelland biedt de mogelijkheid om online contact te houden met de specialist. Via e-mail ontvangt u een uitnodiging voor een online consult. U maakt zelf de keuze om een beeldverbinding tot stand te brengen of dat u zonder beeld met de specialist spreekt. Dat kan met een desktopcomputer, een laptop, tablet of smartphone. Om u goed voor te bereiden kunt u één van onderstaande documenten downloaden, met een stapsgewijze beschrijving.

Verwijsbrief
Voor medisch specialistische zorg heeft u altijd een verwijzing nodig. Als u geen verwijsbrief heeft, kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief van uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig. Als u al eerder in het ziekenhuis bent geweest, maar u wilt geholpen worden voor een ander gezondheidsprobleem, dan heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. Als u geen verwijzing heeft of de verwijzing bent vergeten, zorgt u er dan voor dat deze alsnog bij het ziekenhuis wordt bezorgd. U kunt deze afgeven bij uw polikliniek of opsturen naar:
Ziekenhuis Amstelland
T.a.v. Polikliniek … (waar u onder behandeling bent)
Postbus 328
1180 AH Amstelveen

Buitenlands ziekenhuis / contact met levend vee (MRSA)
Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, of als werkt of woont op een bedrijf met levende varkens, kalveren of kuikens, dan kunt u niet online een afspraak maken, maar alleen direct (telefonisch) bij de polikliniek. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen.