Bezoek aan de polikliniek

Heeft u een afspraak op de polikliniek en heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid en moet/kunt u toch naar het ziekenhuis? Draag dan een mondneusmasker om besmetting te voorkomen. Bent u te ziek of bent u om een andere reden verhinderd? Neem dan contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft om zich af te melden. U vindt de nummers in de rubriek contact

Wat neemt u mee

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Verwijsbrief (bij uw eerste bezoek)
  • Medicatieoverzicht 
  • Geldig verzekeringsbewijs
  • Toestemmingsverklaring delen informatie met andere zorgverleners. Lees alstublieft verder 

Voorbereiding op het gesprek met uw arts
Bedenk van tevoren wat u wilt vragen en welke verwachtingen u heeft. Schrijf dit voor uzelf op en bespreek dit tijdens het gesprek met de arts. Als u de juiste informatie heeft kunt u zelf betere keuzes maken. Neem iemand mee, twee personen horen meer dan één.

Bezoek aan het laboratorium
Voordat u naar het spreekuur gaat is de kans groot dat u eerst nog naar het laboratorium moet. Dat kan bij AtalMedial en alleen op afspraak. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van AtalMedial

Verwijsbrief
Voor medisch specialistische zorg heeft u altijd een verwijzing nodig. Als u geen verwijsbrief heeft, kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief van uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig. Als u al eerder in het ziekenhuis bent geweest, maar u wilt geholpen worden voor een ander gezondheidsprobleem, dan heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. Als u geen verwijzing heeft of de verwijzing bent vergeten, zorgt u er dan voor dat deze alsnog bij het ziekenhuis wordt bezorgd. U kunt deze afgeven bij uw polikliniek of opsturen naar:
Ziekenhuis Amstelland
T.a.v. Polikliniek … (waar u onder behandeling bent)
Postbus 328
1180 AH Amstelveen

Buitenlands ziekenhuis / contact met levend vee (MRSA)
Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, of als werkt of woont op een bedrijf met levende varkens, kalveren of kuikens, dan kunt u niet online een afspraak maken, maar alleen direct (telefonisch) bij de polikliniek. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen.