Inschrijven

Wanneer u voor de eerste keer komt op de polikliniek, dan moet u zich eerst inschrijven bij de inschrijfbalie. Deze is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Wij raden u aan om 20 minuten eerder dan de afspraaktijd aanwezig te zijn, er kan een wachttijd bij de inschrijfbalie zijn. Heeft u een afspraak in Uithoorn bij een van onze specialisten en heeft u nog geen inschrijfbewijs, dan kunt u voorafgaand aan uw afspraak uw gegevens doorgeven aan de assistente van uw arts.

Wat neemt u mee bij inschrijving

  • Een geldig identiteitsbewijs: paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument
  • Uw verzekeringsbewijs

Identificatie
Naast het vastleggen van de identiteitsgegevens is het ziekenhuis verplicht uw Burger Service Nummer (BSN) op te nemen in de administratie. Dit is nodig om persoonsverwisseling en misbruik van zorgpassen tegen te gaan en om de kosten te kunnen indienen bij de zorgverzekeraar. Wanneer u zich niet kunt legitimeren, kunnen wij het BSN niet voor facturatie naar de zorgverzekeraar gebruiken. U krijgt dan de rekening thuis gestuurd. Wanneer u zich binnen twee weken alsnog persoonlijk meldt met een geldig identiteitsbewijs, wordt de rekening (alsnog) naar uw verzekeraar gestuurd. De legitimatieplicht kent géén leeftijdsgrens en geldt dus ook voor kinderen.

Wijzigen inschrijfgegevens
Wanneer zich een wijziging voordoet in uw persoonlijke gegevens, wilt u dit aan ons doorgeven? Dit kan via onderstaand formulier wijzigingen aanbrengen in:

  • adres en/of telefoonnummer;
  • huisarts;
  • zorgverzekeraar/zorgverzekering;
  • apotheek.

Toestemmingsformulier
Ziekenhuis Amstelland maakt gebruik van een toestemmingsformulier. Hiermee geeft u vooraf schriftelijk eenmalig toestemming dat uw gegevens mogen worden opgeslagen in:

  • Het elektronisch patiënten dossier van het Amsterdam UMC, voor het geval Ziekenhuis Amstelland uw medische gegevens deelt met de zorgprofessionals in het Amsterdam UMC. Overleg kan nodig zijn om tot een optimale behandeling te komen.
  • De databank voor weefselonderzoek (“Biobank”), omdat er mogelijk in de toekomst weefsel afgenomen wordt voor onderzoek in het Amsterdam UMC.

We vragen u om de toestemmingsverklaring alvast te lezen en indien mogelijk uit te printen en te ondertekenen. Het document is ook verkrijgbaar bij de receptie. Download het toestemmingsformulier hier.

Wijzigen inschrijfgegevens

Onderstaand kunt u aangeven wat uw gewijzigde gegevens zijn. U hoeft alleen de velden in te vullen, waarvan uw gegevens zijn gewijzigd! 

Wijziging adres en/of telefoonnummer:

Wijziging huisarts:

Zorgverzekering:

Apotheek: